Anunt

Obiectul procedurii - Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Republica Moldova pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional – depunere pana la data de 02.09.2014, ora 12:00, iar sedinta de deschidere 02.09.2014, ora 13:00 (ANULAT, conform prevederilor art.209 alin.1 lit.a din OUG34/2006, respectiv au fost depuse numai oferte inacceptabile si/sau neconforme)

  1. Caiet de sarcini
  2. FisaDate
  3. Formulare
  4. Model_contract
  5. Anexa Fisier Cumparare
  6. Erata