Anunt

Obiectul procedurii : Organizarea unei vizite de informare și documentare în România pentru 50 lideri de opinie, în perioada 6-7 octombrie 2014 la Brașov, cu ocazia întrunirii Adunării Generale a Comisiei Europene pentru Turism (ETC)

  1. Invitatie de participare
  2. Caiet de Sarcini