Anunt

Obiectul procedurii - Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Marea Britanie pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional – depunere pana la data de 18.12.2014, ora 12:00, iar sedinta de deschidere 18.12.2014, ora 13:00 (ANULAT, conform prevederilor art.209 alin.1 lit.b din OUG34/2006, respectiv nu a fost depusa nicio oferta)

  1. Caiet de sarcini
  2. Fisa de date
  3. Formulare outdoor
  4. Model contract
  5. Anexa media buying 
  6. Clarificare 1 (26 noiembrie)
  7. Clarificare 2 (26 noiembrie)
  8. Formularul nr.5
  9. ERATA