Anunt

Obiectul procedurii :  Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Spania pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional – depunere pana la data de 22.12.2014, ora 11:00, iar sedinta de deschidere 22.12.2014, ora 12:00 (ANULAT, conform prevederilor art.209 alin.1 lit.b din OUG34/2006, respectiv nu a fost depusa nicio oferta)

  1. Caiet de sarcini
  2. Fisa de date
  3. Formulare
  4. Anexa 
  5. Model contract