Anunt

Obiectul procedurii - Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Polonia pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional – depunere pana la data de 22.12.2014, ora 12:00, iar sedinta de deschidere 22.12.2014, ora 13:00

  1. Caiet de sarcini
  2. Fisa de Date
  3. Formulare
  4. Model contract
  5. Anexa