Anunt

Obiectul procedurii - Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Statele Unite ale Americii pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national– depunere pana la data de 14.01.2015, ora 12:00, sedinta de deschidere 14.01.2015, ora 13:00

  1. Caiet de sarcini
  2. Fisa de date
  3. Anexa Media 
  4. Formulare MEDIA
  5. Model contract
  6. Clarificare 1
  7. Erata