Anunt

Obiectul procedurii - Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Israel pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional – depunere oferte pana la data de 12.01.2015, ora 12:00, iar sedinta de deschidere oferte 12.01.2015, ora 13:00

  1. Caiet de sarcini
  2. Fisa de Date
  3. Formulare
  4. Model_contract
  5. Anexa Fisier 
  6. Clarificare 1
  7. Erata