Anunt

Obiectul procedurii: Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Germania pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national.Depunerea ofertelor: 07.01.2015, ora 12:00.Deschiderea ofertelor: 07.01.2015, ora 13:00 (ANULAT, conform prevederilor art.209 alin.1 lit.b din OUG34/2006, respectiv nu a fost depusa nicio oferta)

  1.  Caiet de sarcini
  2. Fisa de date
  3. Anexa Media
  4. Formulare MEDIA
  5. Model contract
  6. Formularul nr.5
  7. ERATA