Anunt

Obiectul procedurii: Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Italia pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national. Depunerea ofertelor: 15.01.2015, ora 12:00. Deschiderea ofertelor: 15.01.2015, ora 13:00 (ANULAT, conform prevederilor art.209 alin.1 lit.b din OUG34/2006, respectiv nu a fost depusa nicio oferta)

  1. Caiet de sarcini
  2. Fisa de Date
  3. Formulare
  4. Model contract
  5. Anexa media