Anunt

Obiectul procedurii : Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Marea Britanie pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional -depunere: 03.08.2015, ora 11:00, deschidere: 03.08.2015, ora 12:00.

 1. Caiet de sarcini
 2. Fisa de date
 3. Formulare
 4. Model contract
 5. Anexa Media Buying
 6. Erata

Procedure : The acquisition and planning of outdoor advertising services in Great Britain to implement the annual operational marketing plans for the national brand – submission date  03.08.2015, hour 11:00 and opening date 03.08.2015, hour 12:00

For details please contact:

The Romanian National Tourist Office, 12 Harley Street; London W1G 9PG
Tel: +44 – (0)20-7224 36 92
E-mail: romaniatravel@btconnect.com
www.Romania.travel

 1. Tender book
 2. Awarding documentation
 3. Forms
 4. Model Contract
 5. Anexa Fisier