Anunt

Obiectul procedurii : Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Turcia pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional – depunere: 03.08.2015, ora 12:00 , deschidere: 03.08.2015 , ora 13:00 – ANULAT

 1. Caiet de sarcini
 2. Fisa de date
 3. Formulare
 4. Model contract
 5. Anexa fisier
 6. Erata
 7. Erata privind anularea (31.07.2015)

Procedure : The acquisition and planning of outdoor advertising services in Turcia to implement the annual operational marketing plans for the national brand – submission date  03.08.2015, hour 12:00 and opening date 03.08.2015, hour 13:00

 1. Tender book
 2. Awarding documentation
 3. Forms
 4. ModelContract
 5. Anexa fisier