Anunt

Obiectul procedurii : Achiziţionarea şi planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Israel pentru implementarea planurilor operaţionale anuale de marketing pentru brandul turistic naţional  - depunere: 01.09.2015 ora 12:00, deschidere: 01.09.2015 ora 13:00

  1. Caiet de sarcini
  2. Fisa de date
  3. Formulare
  4. Model contract
  5. Anexa Fisier 

Procedure : The acquisition and planning of outdoor advertising services in Israel to implement the annual operational marketing plans for the national brand – submission date  01.09.2015, hour 12:00 and opening date 01.09.2015, hour 13:00

  1. Tender book
  2. Awarding Documentation
  3. Forms
  4. Model-Contract
  5. Anexa-Fisier