Anunt

Obiectul procedurii:  Organizarea unei vizite educaționale și de informare pentru 50 de persoane (37 lideri de opinie – specialiști în domeniul turismului, autorități publice centrale și locale, reprezentanți ai mediului academic, și 13 jurnaliști) privind mediul rural, în perioada 03-06 aprilie 2014

  1. Invitatie de participare
  2. Caiet de sarcini