Autoritatea Națională pentru Turism impreuna cu Asociatia Nationala pentu Turism Rural, Ecologic si Cultural implementează proiectul pilot privind specializarea tematică a pensiunilor turistice și agroturistice din zona etnografică Bran – Rucăr

Alternativă a dezvoltării durabile a României, turismul rural este considerat un agregat de tipul produs – preţ – consum, care conferă ţării multiple şanse de integrare în structurile europene.

Proiectul pilot “SPECIALIZAREA TEMATICĂ A PENSIUNILOR TURISTICE ŞI AGROTURISTICE DIN ZONA ETNOGRAFICĂ BRAN – RUCĂR”, presupune participarea voluntară a agenţilor economici din turism şi nu se substituie clasificării existente pe grade de confort a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare, el fiind complementar acesteia.

Scopul proiectului constă în recunoaşterea publică, încurajarea si stimularea agenţilor economici care depun eforturi susţinute si obţin rezultate importante în direcţia dezvoltării propriei competitivităţi prin calitate.

Obiectivele proiectului pilot „SPECIALIIZAREA TEMATICĂ A PENSIUNILOR TURISTICE ŞI AGROTURISTICE DIN ZONA ETNOGRAFICĂ BRAN – RUCĂR “, sunt următoarele:

 • Ø personalizarea ofertei turistice şi evidenţierea calităţii, varietăţii şi unicităţii produselor aferente turismului rural;
 • Ø îmbunătăţirea competitivităţii agenţilor economici din turism, prin creşterea calităţii produselor şi serviciilor oferite turiştilor;
 • Ø creşterea conştientizării asupra diversităţii şi calităţii ofertei turismului rural românesc prin promovarea unor bune practici ale calităţii.

Aplicanţii eligibili pot fi: agenţii economici care au pensiuni turistice şi agroturistice autorizate conform legislaţiei în vigoare.

Propunerile de categorii de specializări tematice aferente pensiunilor turistice şi agroturistice din ZONA ETNOGRAFICĂ BRAN – RUCĂR şi criteriile aferente sunt prezentate în Anexa 1, care poate fi consultata aici.

Beneficiile participării la proiect, constau în:

 • realizarea unui material bilingv (broşură plus CD) pentru prezentarea pensiunilor specializate
 • promovarea pensiunilor specializate pe site-ul Autorității Naționale pentru Turism;
 • acordarea unei diplome în care se va trece “Pensiune turistică recomandată de Autoritatea Naţională pentru Turism ca fiind specializată pe………..”

 

Metodologia de participare în cadrul acestui proiect

Aplicanţii vor transmite la Autoritatea Naţională pentru Turism, Direcţia Dezvoltare Teritorială – Serviciul Marketing Intern, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucureşti, prin poştă, în perioada 15 iunie – 15 SEPTEMBRIE 2016, un dosar care va cuprinde documentele următoare:

 • Ø adresă către Autoritatea Naţională pentru Turism, Direcţia Dezvoltare Teritorială prin care se solicită “categoria de specializare TEMATICĂ” la care se conformează (anexa 1);
 • Ø o scurtă prezentare în care solicitantul descrie structura de primire cu serviciile aferente (se vor anexa materialele de promovare sau fotografii );
 • Ø copie după certificatul de clasificare eliberat (valabil pe perioada proiectului) de către autoritatea administraţiei publice centrale din domeniul turismului;
 • Ø fişa de autoevaluare a pensiunii realizată în conformitate cu categoria solicitată şi cu criteriile aferente acesteia (în dreptul criteriilor se va trece confom sau neconform).

 Procedura de evaluare

Dosarele depuse vor fi evaluate conform procedurii de selecţie stabilită de către Autoritatea Naţíonală pentru Turism astfel:

 •  verificarea îndeplinirii criteriilor de selecţie de către comisia alcătuită din reprezentanţíi ai Autorităţii Naţionale pentru Turism și ai Asociaţiei Naţionale pentru Turism Rural, Ecologic şi Cultural, iar candidaţii care au declarat la toate criteriile că au conformitate, se vor clasifica în etapa următoare, care va consta în evaluarea pe teren a pensiunilor prezentate în dosarul de concurs; desemnarea câştigătorilor şi promovarea acestora pe site-ul autorităţii.

Menționăm că proiectul se va putea extinde în toate zonele etnografice ale României, dacă implementarea proiectului pilot se va bucura de un feedback pozitiv din partea operatorilor din turism.

Persoană de contact: Steliana Cojocariu, e-mail: steliana.cojocariu@mturism.ro, telefon: 0372144058