Comunicat de presa – finalizarea proiectului Asistenta Tehnica pentru OIT

Finalizarea proiectului “Asistenţă pentru Organismul Intermediar pentru Turism – Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013”

Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de beneficiar şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Managment pentru Programul Operaţional Regional, au implementat, în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2015, proiectul “Asistenţă pentru Organismul Intermediar pentru Turism – Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism – în vederea implementării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013”. Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 6 “Asistenţă tehnică”, Domeniul major de intervenţie 6.1 “Sprijinirea implementării, managmentului şi evaluării Programului Operaţional Regional 2007 – 2013”.

Obiectivul proiectului a constat în sprijinirea implementării transparente şi eficiente a DMI 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, prin îndeplinirea corespunzătoare şi la timp a tuturor atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional către OI Turism.

Principalele activităţi realizate în cadrul acestui proiect au fost:
-verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii cererilor de finanţare depuse de către solicitanţi, analiza proiectelor tehnice şi întocmirea contractelor de finanţare;
-verificarea dosarelor de achiziţii publice şi verificarea documentelor justificative care însoţesc cererea de prefinanţare/ rambursare;
-efectuarea vizitelor la faţa locului în etapa precontractuală, a vizitelor trimestriale de monitorizare pe teren a proiectelor aflate în implementare, a vizitelor la faţa locului pentru verificarea cererilor de rambursare şi a vizitelor de monitorizare ex post;
-verificarea rapoartelor de progres ale beneficiarilor DMI 5.3;
-primirea, verificarea şi avizarea materialelor de informare şi publicitate realizate în cadrul proiectelor depuse în cadrul DMI 5.3;
-asigurarea unui cadru optim pentru desfăşurarea activităţilor direcţiei, prin achiziţionarea bunuri şi servicii;
-asigurarea informării şi publicităţii pentru proiect prin difuzarea de comunicate de presă şi aplicare de autocolante inscripţionate pe bunurile achiziţionate în cadrul prezentului proiect;
-achiziționarea de servicii de evaluare tehnică și financiară;
-instruirea personalului OI Turism în cadrul unor cursuri organizate.

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 2.161.589,92 lei (inclusiv TVA), din care 1.621.192,44 lei reprezentând valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, iar 540.397,48 valoarea cofinanţării de la bugetul de stat.

Persoană de contact: Gabriela Bostănescu, telefon 0372.144.000, fax 0372.144.001, e-mail gabriela.bostanescu@mturism.ro

Comunicat finalizare proiect – Asistenta Tehnica OIT