Gesetzgebung

 Kontrolle und Autorisierung für Tourismus

Klassifizierungszertifikate, Lizenzen- und Tourismusbrevets

 • Verordnung Nr.65/10.06.2013 für die Genehmigung methodischer Normen bzgl. Ausstellung von Klassifizierungszertifikaten für das Beherbergungs- und Gastronomiegewerbe, Lizenzen- und Tourismusbrevets
 • Regierungsbeschluss Nr. 121/2013 für die Ausstellung von Klassifizierungszertifikaten, Lizenzen- und Tourismusbrevets
 • Ordin1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism (ABROGAT)
 • HG 1267/18.12.2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
 • Ordin 990/2009  pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România
 • Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • Ordinul Ministrului Turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor în cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism
 • OG 107/1999 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Autorizatia turistica pentru plaja

 • OUG 19/2006  privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Legea 274/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Ordin 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

Ghizi de turism

PROMOVARE TURISTICĂ

Hotărârea Guvernului 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

Ordinul nr. 344/28.11.2013 privind aprobarea  listei cu manifestările expoziționale de turism din străinătate  la care Autoritatea Națională pentru Turism va participa în anul 2014

Ordinul nr.258/08.10.2013 privind aprobarea normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr. 234/25.09.2013 privind aprobarea normelor privind atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților

Ordinul nr. 92/27.02.2013 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism în anul 2013

Ordinul nr.294 din 28.02.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ABROGAT

Ordinul nr.914 din 03.04.2013 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 294/28.02.2013 privind aprobarea Normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul 1169 / 18.04.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de către Ministerul Economiei prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în România, a vizitelor educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate

Ordinul nr.520 din 13.03.2013 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii având ca obiect achiziţionarea de servicii de producţie sau coproducţie de programe destinate difuzării de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

DEZVOLTARE TURISTICĂ

HG 1271/21.12.2011 - ”Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil”

HG 120/17.02.2010   -  Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism

Legea 526/11.12.2003  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”