Programe

Programe europene

Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) este partener în 4 proiecte, care urmează a fi finanțate prin programele operaționale 2014-2020, astfel:

I.1.Proiecte care au cereri de finanțare aprobate și care se vor derula din anul 2016:

I.1.1. „Strategia comună de marketing pentru turismul din zona transfrontalieră (MARK TOURS RO-BG)”. ANT are ca parteneri Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri din România și Ministerul Turismului din Bulgaria, care este și leader. Proiectul vizează necesitatea unei abordări comune în promovarea culturii și siturilor naturale din zona transfrontalieră România-Bulgaria, ca destinație pentru turismul ecologic, precum și o creștere economică durabilă.

I.1.2. „Ecoturism transfrontalier în regiunea Dunării”. ANT are ca parteneri Asociația Autentic din Bulgaria și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Serbia de Est. Acest proiect START reprezintă o activitate de start-up în cazul în care ar trebui să fie făcuti primii pași pentru un proiect global.

I.2. Proiecte care au fost depuse și care sunt în curs de evaluare:

I.2.1. „Observatorul Dunării privind turismul durabil”. ANT este în parteneriat cu 8 țări din UE și 3 non UE. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România este leader. Proiectul își propune să ofere o abordare integrată comună de monitorizare și de gestionare a datelor în domeniul turismului în regiunea Dunării;

I.2.2. „Transdanube.Pearls”. ANT este partener cu Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Turism, care este și leader. Proiectul sprijină dezvoltarea unui model European pentru mobilitatea durabilă în regiune, atât pentru localnici cât și pentru vizitatori și turiști, în regiunea Dunării;

Programul Operational Regional 2007-2013

DMI 5.3 – “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”

Autoritatea Nationala pentru Turism  prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism îndeplineşte rolul de Organism Intermediar în domeniul turismului pentru Programul Operaţional Regional, gestionand în cadrul Axei Prioritare 5 a POR – Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, domeniu care are următoarele operaţiuni:

 • A.Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional

                     - Sumă alocată 75 milioane Euro/ 15 decizii de finanțare / 22 proiecte depuse (peste 200 de activităţi promovate)

 • B.Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice

                      – Sumă alocată 65 milioane Euro / 350 proiecte semnate 

                      – Sumă alocată 20 milioane Euro/ 113 contracte de finantare semnate

Apel deschis/ solicitanți eligibili : UAT-uri și stațiuni turistice. Pentru detalii click  aici .

 • ANUNȚ – SUSPENDARE APEL DE PROIECTE: Autoritatea Nationala pentru Turism (Organism Intermediar in domeniul turismului pentru Programul Operational Regional) anunta suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Operaţiunii C – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, incepând cu data de 06 iunie 2014, orele 16:00

Proiectele pot fi depuse incepand cu data de 12 martie 2012, la sediul Autoritatii Nationale pentru Turism.

 1. Anexa 1_Cerere de finantare corectat
 2. Anexa 2_Studiu de prefezabilitate-Corectat
 3. Anexa 3 Lista minima a dotarilor CNIPT
 4. Anexa 4 Structura site corectat
 5. Anexa 5 Grila de verif conf adm si elgb
 6. Anexa 6_Grila ETF
 7. Anexa 7 Grila Conformitate PT
 8. Anexa 8 Continut PTsi grile verificare PT
 9. Anexa 9 Contract CNIPT avizat 2012
 10. Anexa 10 Plan de marketing
 11. Anexa 11_Referinte legislative corectat
 12. Anexa 12 – Cerere de prefinantare
 13. Anexa 13- Cerere de rambursare
 14. Anexa 14 – Raport de progres
 15. Anexa 15_Impact mediu
 16. Anexa 16_Declaratie TVA 24 la CF
 17. Anexa 17_Declaratie TVA 24 la rambursare
 18. Ghidul CNIPT feb 2012
 19. Model A_Declaratie_eligibilitate
 20. Model B_ Declaratie_angajament
 21. Model C_ Opis
 22. Model D_Curriculum Vitae_RO

 

Proiecte finalizate

Programe guvernamentale

Stadiu Proiecte

 • Proiecte finalizate
 • Proiecte in derulare