Programe

Programe europene

Prezentari proiecte pentru Ministerul Turismului

Programul Operational Regional 2007-2013

DMI 5.3 – “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”

Autoritatea Nationala pentru Turism  prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism îndeplineşte rolul de Organism Intermediar în domeniul turismului pentru Programul Operaţional Regional, gestionand în cadrul Axei Prioritare 5 a POR – Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, domeniu care are următoarele operaţiuni:

 • A.Crearea unei imagini pozitive a României, ca destinaţie turistică, prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional

                     - Sumă alocată 75 milioane Euro/ 15 decizii de finanțare / 22 proiecte depuse (peste 200 de activităţi promovate)

 • B.Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice

                      – Sumă alocată 65 milioane Euro / 350 proiecte semnate 

                      – Sumă alocată 20 milioane Euro/ 113 contracte de finantare semnate

Apel deschis/ solicitanți eligibili : UAT-uri și stațiuni turistice. Pentru detalii click  aici .

 • ANUNȚ – SUSPENDARE APEL DE PROIECTE: Autoritatea Nationala pentru Turism (Organism Intermediar in domeniul turismului pentru Programul Operational Regional) anunta suspendarea procesului de depunere a cererilor de finanţare în cadrul Operaţiunii C – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, incepând cu data de 06 iunie 2014, orele 16:00

Proiectele pot fi depuse incepand cu data de 12 martie 2012, la sediul Autoritatii Nationale pentru Turism.

 1. Anexa 1_Cerere de finantare corectat
 2. Anexa 2_Studiu de prefezabilitate-Corectat
 3. Anexa 3 Lista minima a dotarilor CNIPT
 4. Anexa 4 Structura site corectat
 5. Anexa 5 Grila de verif conf adm si elgb
 6. Anexa 6_Grila ETF
 7. Anexa 7 Grila Conformitate PT
 8. Anexa 8 Continut PTsi grile verificare PT
 9. Anexa 9 Contract CNIPT avizat 2012
 10. Anexa 10 Plan de marketing
 11. Anexa 11_Referinte legislative corectat
 12. Anexa 12 – Cerere de prefinantare
 13. Anexa 13- Cerere de rambursare
 14. Anexa 14 – Raport de progres
 15. Anexa 15_Impact mediu
 16. Anexa 16_Declaratie TVA 24 la CF
 17. Anexa 17_Declaratie TVA 24 la rambursare
 18. Ghidul CNIPT feb 2012
 19. Model A_Declaratie_eligibilitate
 20. Model B_ Declaratie_angajament
 21. Model C_ Opis
 22. Model D_Curriculum Vitae_RO

 

Proiecte finalizate

Programe guvernamentale

Stadiu Proiecte

 • Proiecte finalizate
 • Proiecte in derulare