Autoritatea Nationala pentru Turism implementează strategia natională de dezvoltare turistică, strategia de dezvoltare a produselor si destinatiilor turistice, strategia de privatizare si postprivatizare în domeniul turismului

- propune, în vederea aprobării de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, si aplică planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice;
- realizează politica de promovare si dezvoltare a turismului pe baza planurilor si programelor de marketing al turismului aprobate de ministrul delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism;
- organizează si realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piata internă, cât si pe pietele internationale, prin activităti specifice reprezentantelor de promovare turistică;
- autorizează operatorii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiază agentiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi si traseele turistice montane, brevetează si atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea institutională si eficacitatea educatională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice si activitătile din industria de agrement, acreditează centrele nationale de informare si promovare turistică;
- atestă ca statiuni turistice de interes local sau national localităti sau părti de localităti, la solicitarea autoritătilor publice locale;
- organizează evidenta, atestarea si monitorizarea valorificării si protejării patrimoniului turistic, conform legii; eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societătile comerciale din domeniul turismului;
- asigură, cu aprobarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, reprezentarea pe plan intern si international în domeniile sale de activitate;
- îndeplineste rolul de autoritate natională responsabilă cu elaborarea, coordonarea si implementarea programului pentru definirea si promovarea brandului turistic national, în scopul creării unei imagini pozitive a României;
- organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanti ai institutiilor publice, private, organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, precum si congrese, colocvii si alte actiuni similare, în tară si străinătate, în domeniul turismului;

- participă la manifestări expozitionale de turism în tară si în străinătate, organizează vizite educationale de informare, precum si evenimente si misiuni cu rol în cresterea circulatiei turistice în România sau cu impact în cresterea notorietătii României ca destinatie turistică, în tară si în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritătile administratiei publice locale si centrale, cu alte entităti ce desfăsoară activitate în domeniul turismului, în cadrul cărora se pot organiza deplasări pentru reprezentantii mass-mediei;
- organizează activităti de promovare prin productie sau coproductie de emisiuni TV si radio;
- stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice centrale si locale care au atributii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum si măsuri pentru integrarea acestora în actiunile de modernizare a localitătilor si a zonelor aferente;
- asigură urmărirea aplicării si controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate;
- efectuează controlul activitătilor din turism si din industria de agrement, conform legislatiei în vigoare;
- efectuează controlul calitătii serviciilor din turism;
- monitorizează derularea investitiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finantează; coordonează programele de asistentă acordată de Organizatia Mondială a Turismului si de alte organisme internationale; coordonează, împreună cu Ministerul Educatiei Nationale, procesul de instruire din institutii de învătământ în domeniul turismului; coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, programe nationale si judetene de reconversie profesională în meseriile specifice activitătii turistice.

Consiliul Consultativ al Turismului

 Ordin 508/12.03.2013 privind înființarea și aprobarea Statutului Consiliului Consultativ al Turismului

 Criterii privind dobandirea calitatii de membru al Consiliului Consultativ al Turismului

 

România pe plan extern

Pe plan extern, România desfășoară relații de colaborare turistică cu numeroase state ale lumii, cadrul juridic al acestora fiind asigurat de acorduri interguvernamentale.

De asemenea, România face parte din organizații internaționale și regionale de turism, cu statut de stat membru cu drepturi depline sau observator iar în majoritatea acestora încă de la înființarea lor, astfel:

Organizația Mondială a Turismului – www.unwto.org (anul aderarii Romaniei:1975)
Comisia Europeană pentru Turism – www.etc-organisation.org (anul aderării României:anul 1998)
Comisia Dunăreană pentru Turism – www.danube-river.org (anul aderării României: 1998)
Inițiativa Central Europeană – www.cei-net.org (anul aderării României: 1992)
Organizația pentru Cooperarea Economică la Marea Neagră –www.bsec - organization.org (anul aderării României: 1996)
Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare – www.oecd.org (anul aderării României 2007) – statut de observator
Comisia Europeană – Comitetul de Consultanță în Turism – www.ec.europa.en/enterprise/tourism/index_en.htm
Asociația Internațională Itervitis- www.itervitis.org (anul aderării României : 2013)

De asemenea, România susține Centrul Dunărean de Competență - www.dcc.org .

Menționăm activitatea dinamică desfășurată de România în cadrul acestor organizații internaționale și regionale de profil, manifestată atât prin ocuparea unor funcții importante în structurile acestora, cât și prin participarea și organizarea de evenimente sub patronajul acestora.