Dezvoltare

Proiecte naționale/internaționale

Autoritatea Națională pentru Turism impreuna cu Asociatia Nationala pentu Turism Rural, Ecologic si Cultural implementează proiectul pilot privind specializarea tematică a pensiunilor turistice și agroturistice din zona etnografică Bran – Rucăr

1.1.Autoritatea Națională penru Turism implementează proiectul ALECTOR – Collaborative Networks of Multilevel Actors to advance Quality Standards for Heritage Tourism at Cross Border Level, alături de parteneri din Grecia, Bulgaria, Ucraina, Georgia, Republica Moldova și Turcia.

Produsul dezvoltat în cadrul proiectului este: Ruta Istoriei Antice a României la Marea Neagră, prin intermediul căreia se pot vizita zece obiective turistice, din județul Constanța, în două zile.Obiectivele turistice se regasesc aici.

1.2. Desemnarea destinaţiilor ecoturistice ale României 

În perioada 2010-2012 în cadrul Grupului de lucru interministerial pentru dezvoltarea ecoturismului în România, au fost realizate “Criteriile pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice”.

Elaborarea criteriilor se bazează pe recomandarea Organizaţiei Mondiale a Turismului de a folosi Standardul European de Certificare în Ecoturism (European Ecotorism Labelling Standards – EETLS, care a fost elaborat pe baza Criteriilor Internaţionale de Turism Durabil, adoptate de Tourism Stewardship Council în anul 2009),  dezvoltat de către Reţeaua ECO-DESTINET în cadrul proiectului finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, Programul Lifelong Learning,  Leonardo da Vinci.

         România este în acest moment printre primele țări (dacă nu chiar prima) care a dezvoltat un sistem de recunoaștere a destinațiilor de ecoturism pe baza Standardului European de Ecoturism (EETLS), primul sistem recunoscut la nivel global de Consiliul Mondial pentru Turism Durabil (GSTC) în septembie 2012, iar  calitatea serviciilor și destinațiilor în ecoturism se raportează deja la acesta.

Lansarea oficială a criteriilor s-a făcut în cadrul Conferinţei Naţionale de Ecoturism, organizată de Asociaţia de Ecoturism din România, în luna noiembrie 2012, iar destinaţíile înscrise pentru evaluare sunt următorele:

 1. Defileul Crişul Repede – Pădurea Craiului prin Centrul pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor
 2. Regiunea Târnava Mare din Transilvania prin Fundaţia ADEPT Transilvania
 3. Băile Tuşnad şi împrejurimile prin Organizaţia GeoEcologică ACCENT
 4. Ţara Dornelor – Parcul Naţional Călimani, prin Asociaţia de Ecoturism Ţara Dornelor
 5. Gheorghieni – Parcul Naţional Cheile Bicazului – Hăşmaş, prin Asociaţia Turistică Pro Gheorghieni
 6. Oraşul Zărneşti prin Primăria oraşului Zărneşti
 7. Zona Mara – Cosău – Creasta Cocoşului prin Centrul de Ecologie şi Turism Maramureş
 8. Crişan – Chilia Veche – Murighiol – Sulina – Sfântu Gheorghe prin Asociaţia “Ivan Patzaichin – Mila 23″
 9. Zona Ţara Haţegului – Retezat prin Asociaţia de Turism Retezat
 • Comisia de evaluare, va verifica, prin deplasare în teren dacă destinaţiile îndeplinesc criteriile de selecţie.

Menţionăm că desemnarea unei zone drept destinaţie ecoturistică va aduce un plus de valoare socială şi economică în zonele cu potenţial natural, iar ariile protejate de tip parc naţional, parc natural, sit Natura 2000, pot deveni parte integrantă din economia locală şi pot deveni parteneri de dezvoltare rurală, reprezentând un produs inovativ pentru spaţiul tradiţional rural.

Mai multe informaţii privind proiectul pot fi accesate pe aici

1.3. Proiectul EDEN

Proiectul “Destinaţii Europene de Excelenţă” – EDEN, a fost lansat de către Comisia Europeană prin Direcţia Generală pentru Întreprinderi şi Industrie/ Unitatea de Turism, în anul 2006, şi are ca principal obiectiv dezvoltarea unui turism european durabil și creșterea vizibilității destinațiilor non-tradiționaleÎn acest scop, administrațiile naționale de turism organizează un concurs național de proiecte pentru desemnarea destinației de excelență a țării respective, conform unei teme stabilite anual în cadrul Comitetului Consultativ pentru Turism şi a criteriilor de selecţie agreate de Comisie.

Destinaţiile EDEN – winner din România sunt următoarele:

 • Depresiunea Horezu, în anul 2008, pentru tema turismul şi moştenirea locală intangibilă
 • Parcul Natural Apuseni, în anul 2009, pentru tema turismul şi ariile protejate
 • Staţiunea Geoagiu – Băi, în anul 2010, pentru tema turismul acvatic
 • Municipiul Alba Iulia, în anul 2012, pentru tema turismul şi regenerarea siturilor fizice
 • Ţinutul Buzăului, în anul 2012, pentru tema turismul rural

1.3.1.Concursul EDEN – tema turismul accesibil(octombrie 2012 – iulie 2013)

Mai multe informaţii privind proiectul pot fi accesate pe site-ul:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/

1.3.2.Concursul EDEN 2015 – Turismul și gastronomia locală

Criterii de eligibilitate
-Oferta turistică bazată pe turism gastronomic să fie implementată cel puțin din anul 2012
-Să fie în curs de dezvoltare, non-tradiționale, în afara traseelor clasice
-Să ofere experiențe turistice autentice
-Să existe autorități locale care să asigure managementul destinației ținând cont de durabilitatea din punct de vedere social, cultural și de mediu.
-Să existe o organizație de management a destinației care să aibă capacitatea de a asigura managementul pentru un turism durabil. Activitatea să se deruleze conform unei strategii de dezvoltare druabilă a destinației.
-Să existe agenții, ONG-uri sau autorități care să dețină capacitatea de a adopta practici privind turismul durabil.

Criterii de selecție

1.Inițiative privind turismul gastronomic – 20 puncte

-Tradiție în organizarea de festivaluri de gastronomie, premii, concursuri și alte evenimente gastronomice
-Utilizarea de ingrediente locale în rețetele tradiționale
-Existența de practici culinare tradiționale locale și metode de gătit care au supraviețuit dezvoltării industriale
-Integrarea culturii gastronomice locale în oferta turistică/strategii
-Existența de piețe/târguri de preparate tradiționale

2.Complexitatea şi calitatea ofertei turistice (infrastructura turistică, oferte turistice, etc) – 20 puncte

3.Activităţi de marketing aferente turismului gastronomic (broşuri de promovare, panouri informative, indicatoare, tehnologii moderne pentru prezentarea ofertei turistice) 20 puncte

4.Derularea de proiecte locale/regionale/naţionale/internaţionale pentru asigurarea dezvoltării durabile a turismului în zonă (economic, social, cultural, de mediu) 15 puncte

5.Derularea de programe turistice pentru categoriile sociale cu dificultăţi (persoane cu dizabilităţi, tineri, seniori, familii cu venituri scăzute) – 10 puncte

6.Existenţa la nivelul destinaţiei a parteneriatelor şi a cooperării cu alţi participanţi la sectorul turistic; participarea în organizații de turism la nivel regional/național/internațional – 10 puncte
7.Managementul Centrelor de Informare Turistică – 5 puncte

Procedura de selecție

-dosarele de concurs, vor cuprinde o parte descriptivă (atât format tipărit cât şi electronic), structurată conform criteriilor de selecţie, conţinând text şi fotografii. În anexe vor putea fi prezentate hărţi ale zonei, materiale de promovare în format tipărit sau electronic;
-ulterior datei limită de depunere a dosarelor de concurs, se va proceda la analiza acestora, acordându-se punctaje pentru fiecare criteriu de selecție.
-Destinațiile clasificate pe primele 5 locuri vor fi incluse în etapa următoare, care va consta în evaluarea pe teren, ulterior căreia se va stabili punctajul final.
-destinațiile participante la concurs vor fi informate printr-o notificare scrisă, având la dispoziţie o săptămână pentru transmiterea eventualelor contestaţii, răspunsul urmând a fi transmis în termen de 24 de ore de la primirea acestora;
-în cazul în care clasamentul se va modifica, destinațiile participante la concurs vor fi informate printr-o notificare scrisă.

Beneficiile participării la proiect

Din partea Autorității Naționale pentru Turism:
-premierea primelor 5 destinaţii prin acordarea de diplome, cu ocazia ediţiei de toamnă a Târgului de Turism al României, de la Romexpo – Bucureşti și acordarea de spațiu de prezentare în cadrul standului Autorității Naționale pentru Turism
-includerea primelor 5 destinații în rețeaua EDEN la nivel național
-mediatizare pe site-ul ministerului și în mass – media.

Din partea Comisiei Europene:
-premierea destinației clasificate pe locul I în cadrul unei festivități organizate la nivel european și oferirea de spațiu de prezentare la stand,
-realizarea unui videoclip de promovare de 3 min. şi de 1 min. pentru destinația clasificată pe locul I;
-realizarea unei pagini special dedicate destinației clasificate pe locul I, pe site-ul www.edenineurope.eu sau www.edentourism.eu
-mediatizare în materiale informative ale instituțiilor europene;
-acces la Reţeaua EDEN şi Asociaţia Rețelei EDEN pentru primele 5 destinaţii.

1.4 Proiectul Sagittarius

Proiectul Sagittarius – Lansarea antreprenoriatului patrimoniului la nivel (g)local: strategii şi instrumente pentru unificarea forţelor, salvarea locurilor, mobilizarea valorilor culturale, realizarea schimbului de experienţă, este aprobat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud- Estul Europei – SEE, ANT participând ca Partener Asociat Strategic alături de Institutul Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare în Turism.

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 • creşterea atractivităţii turistice a zonei incluse în proiect prin medierea conflictelor dintre protejarea, conservarea şi utilizarea turistică a patrimoniului cultural şi natural;
 • înfiinţarea de incubatoare de afaceri  la nivel local pentru valorificarea durabilă a patrimoniului, prin instruirea de grupuri ţintă relevante;
 • punerea la dispoziţia întreprinzătorilor locali de instrumente şi metode pentru elaborarea şi implementarea cu succes a produselor şi serviciilor turistice de patrimoniu,  cu scopul regenerării economice la nivel local;
 • comunicarea valorii patrimoniului local comunităţii, prin implicarea tinerilor în procesul de planificare şi de management.

 Mai multe informaţii privind proiectul pot fi accesate pe site-ul:http://www.see-tcp-project-sagittarius.eu/index.php/en/

1.5 Proiectul Rute culturale în zona inferioară şi de mijloc Dunării,

Autoritatea Naţională pentru Turism este membră în cadrul proiectului Rute culturale în zona inferioară şi de mijloc a Dunării,  alături de organizaţii din Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia. Liderul de proiect este Centrul Dunărean de Competenţe din Belgrad, iar perioada de implementare este 1 mai 2012 – 31 octombrie 2013.

Proiectul este co–finanţat de Comisia Europeană, prin Programul (23/G/ENT/CIP/11/B/N02S008) Trans-national cooperation projects on European Cultural Routes, având ca obiectiv principal  diversificarea ofertei turistice europene şi creşterea vizibilităţii zonei Dunării inferioare şi de mijloc ca o destinaţie atractivă şi durabilă, prin dezvoltarea a două rute culturale: Ruta împăraţilor romani şi Ruta dunăreană a vinului. 

Într – o primă fază, următoarele obiective au fost incluse în cadrul rutelor:

Ruta împăraţilor romani

 • Sarmizegetusa Ulpia Traiana
 • Adamclisi
 • Histria
 • Apulum
 • Roşia Montana

Ruta dunăreană a vinului:

 • Dealurile Dobrogei:  Alcovin, Murfatlar, Clos des Colombes
 • Dealurile Munteniei şi Olteniei: Galicea Mare, Segarcea, Starmina, Vânju Mare, Oprişor.
 • Terasele Dunării: Ostrov, Zimnicea.

Mai multe informaţii privind proiectul pot fi accesate pe site-ul:http://danube.travel/main-menu/danubetravel.1.html sau aici

 1.6 Premiul european de excelenţă pentru turism accesibil

Obiectivul acestui proiect constă în selectarea practicilor, soluțiilor sau inițiativelor din sectorul turistic, care au îmbunătățit accesul tuturor vizitatorilor, în special al celor cu dizabilități.

Informaţiile privind participarea la concurs se pot accesa la adresa aici

Data limită de transmitere a dosarelor este: 31 mai 2013, data poştei.

1.7 Proiectul Transdanube

Proiectul Transdanube - Mobilitate şi transport durabil în regiunile turistice de-a lungul Dunării, este aprobat în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud- Estul Europei – SEE, ANT participând ca Partener Asociat Strategic alături de Institutul Naţional pentru Cercetare, Dezvoltare în Turism.

Proiectul vizează următoarele obiective:

 • dezvoltarea accesibilităţii regiunilor de-a lungul Dunării prin oferte de mobilitate durabilă;
 • dezvoltarea mobilităţii durabile în Regiunea Dunării;
 • creşterea contribuţiei turismului în cadrul economiei în regiunile dunărene, prin intermediul pachetelor de marketing  referitoare la mobilitate şi turism;
 • promovarea mobilităţii durabile în Regiunea Dunării;
 • stimularea utilizării de sisteme de mobilitate ecologice;
 • evidenţierea avantajelor mobilităţii durabile pentru regiune precum şi implementarea măsurilor propuse prin proiecte pilot.

Mai multe informaţii privind proiectul pot fi accesate pe site-ul: http://transdanube.eu/

1.8 Proiectul LIMES - Large Scale Innovative and Mobile European Services for Cultural Tourism in Rural Areas, co –finanţat de Comisia Europeană

Limesul[1] roman este singurul element de patrimoniu european care conecteaza 10 ţări europene: Marea Britanie, Olanda, Germania, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia, România şi  Bulgaria.  Deşi există atracţii turistice în zona limesului acestea nu sunt conectate printr –o imagine unitară. De asemenea, limesul roman este aflat în zone rurale care nu sunt dezvoltate corespunzător pentru turism.

Conectarea obiectivelor turistice situate în zona limesului roman, prin aplicaţii pentru dispozitive mobile, oferă o ocazie deosebită pentru creşterea vizibilităţii acestora şi a numărului de turişti, concomitent cu  dezvoltarea economică a zonelor rurale parcurse de rută.

Obiectivele proiectului

 • Conectarea obiectivelor turistice situate de – a lungul limesului roman din 10 ţări europene,
 • Dezvoltarea şi implementarea de aplicaţii inovative pentru dispozitive mobile,
 • Susţinerea  antreprenoriatului în zona rutei,
 • Crearea de venituri şi locuri de muncă în zonele rurale,
 • Creşterea vizibilităţii şi accesibilităţii cu privire la identitatea şi istoria comună europeana, pentru vizitatorii din întreaga lume.

ANT este membru in Consiliul Consultativ al proiectului.

Lista documentelor solicitate în vederea acordării avizului tehnic de specialitate

         Seminarii Targul de Turism al Romaniei 13-14 martie 2014

Dezvoltarea rutelor culturale europene pe teritoriul Romaniei.Studiu de caz : Ruta Oraselor Termale Istorice

 1. EHTTA Rute Culturale
 2. M. Dragomir, Centru Resurse Sibiu
 3. Tamara Simon, INCDT

Dezvoltarea sistemului statistic in domeniul turismului

 1. Prezentare BNR – Statistica Turismului
 2. Prezentare INS 1 Seminar 2014
 3. Prezentare INS 2 Seminar 2014