First Page

Autoritatea Națională pentru Turism este instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism.

 

Autoritatea Nationala pentru Turism implementează strategia natională de dezvoltare turistică, strategia de dezvoltare a produselor si destinatiilor turistice, strategia de privatizare si postprivatizare în domeniul turismului, elaborată la nivelul ministrului delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism; propune, în vederea aprobării de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, si aplică planurile de dezvoltare a infrastructurii turistice; realizează politica de promovare si dezvoltare a turismului pe baza planurilor si programelor de marketing al turismului aprobate de ministrul delegat pentru întreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism; ...