Solicitarea informatiilor de interes public

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Mihai PANCIU
Compartiment Comunicare, Relatii Externe si Protocol
Telefon : 004 0372 144 094
Fax : : 004 0372 144 093
E-mail : comunicare@mturism.ro

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2015