Legislatie

CONTROL SI AUTORIZARE PENTRU TURISM

Certificate de clasificare, licente şi brevete de turism

 • Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism
 • ORDIN nr.221/2015 privind modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism
 • Ordin nr 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism cu modificarile si completarile ulterioare
 • Hotărârea Guvernului 121/2013  privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
 • Ordin1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism (ABROGAT)
 • HG 1267/18.12.2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
 • Ordin 990/2009  pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România
 • Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • OG 107/1999 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Autorizatia turistica pentru plaja

 • OUG 19/2006  privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Legea 274/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
 • Ordin 1204/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

Ghizi de turism

INFRASTRUCTURA TURISTICA

HOTĂRÂRE nr. 1072 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

HOTĂRÂRE nr. 367 din 12 iunie 2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

HOTĂRÂRE nr.1220 din 14 decembrie 2011 din  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism

HG 1271/21.12.2011 - ”Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil”

HOTĂRÂRE nr. 1016 din 12 octombrie 2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

HG 120/17.02.2010   -  Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism

Legea 526/11.12.2003  pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului “Schi în România”

HOTĂRÂRE nr.335 din 4 aprilie 2002 privind unele măsuri de implementare în România a programului “Steagul Albastru – Blue Flag”

PROMOVARE TURISTICĂ

Ordinul nr. 175/23.02.2016 de modificare a anexei  la Ordinul nr. 1390/11.11.2015 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2016

Ordinul  nr. 103/03.02.2016 de modificare a anexei la Ordinul nr. 1390/11.11.2015 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2016

Ordinul  nr. 1390/11.11.2015 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2016

Ordinul nr.258/11.08.2015 de aprobare a Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari servicii privind organizarea in Romania de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ordinul nr. 909/19.09.2014 privind aprobarea  listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2015

Hotărârea Guvernului 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

Ordin nr.665/2008   privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013 cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul nr. 344/28.11.2013 privind aprobarea  listei cu manifestările expoziționale de turism din străinătate  la care Autoritatea Națională pentru Turism va participa în anul 2014

Ordinul nr.258/08.10.2013 privind aprobarea normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr. 234/25.09.2013 privind aprobarea normelor privind atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților

Ordinul nr. 92/27.02.2013 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism în anul 2013

Ordinul nr.294 din 28.02.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ABROGAT

Ordinul nr.914 din 03.04.2013 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 294/28.02.2013 privind aprobarea Normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul 1169 / 18.04.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de către Ministerul Economiei prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în România, a vizitelor educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate

Ordinul 149/13.08.2013 privind modificarea anexei nr.1 la  Ordinul nr.1169/2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de către Ministerul Economiei prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în România, a vizitelor educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate

Ordinul nr.520 din 13.03.2013 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii având ca obiect achiziţionarea de servicii de producţie sau coproducţie de programe destinate difuzării de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

 

DEZVOLTARE TURISTICĂ

Ordinul 263/17.08.2015 pentru aprobarea Normelor procedurale interne pentru atribuirea contractelor de închiriere  de bunuri imobile sau părţi din acestea pentru desfăşurarea activităţii reprezentanțelor de promovare și informare turistică din străinătate din cadrul Autorității Naționale pentru Turism

Ordinul 500/03.03.2014 privind modificarea Ordinului Ministrului Delegat pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism nr.132/24.01.2013 privind aprobarea infiintarii Reprezentantelor si Unitatilor Teritoriale de Promovare Turistica

Ordinul nr.132/2103 privind aprobarea înfiinţării Reprezentanţelor şi Unităţilor Teritoriale de Promovare Turistică

VOUCHERE DE VACANTA

Ordonanta de urgenta nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta