Certificate de clasificare, licente, brevete de turism

  • Ordinul 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licentelor si brevetelor de turism
  • ORDIN nr.221/2015 privind modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism aprobate prin Ordinul Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism
  • Ordin nr 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotărârea Guvernului 121/2013  privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism
  • Ordin1051/03.03.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism (ABROGAT)
  • HG 1267/18.12.2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism
  • Ordin 990/2009  pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România
  • Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 516/2005 pentru aprobarea contractului-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
  • OG 107/1999 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice