Promovare

PROMOVARE TURISTICĂ

Ordinul nr. 1580/29.12.2016 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale interne de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2017

Ordinul nr. 1502/13.12.2016 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2017

Ordinul nr. 175/23.02.2016 de modificare a anexei la Ordinul nr. 1390/11.11.2015 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2016

Ordinul  nr. 103/03.02.2016 de modificare a anexei la Ordinul nr. 1390/11.11.2015 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2016

Ordinul  nr. 1390/11.11.2015 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2016

Ordinul nr.258/11.08.2015 de aprobare a Normelor pentru atribuirea contractelor de prestari servicii privind organizarea in Romania de catre Autoritatea Nationala pentru Turism a evenimentelor de promovare si dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice, cu finantare de la bugetul de stat si din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Ordinul nr. 909/19.09.2014 privind aprobarea  listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2015

Hotărârea Guvernului 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing si promovare turistica si a Programului multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice

Ordin nr.665/2008   privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică” al axei prioritare “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” din cadrul Programului operaţional regional 2007 – 2013 cu modificarile si completarile ulterioare

Ordinul nr. 344/28.11.2013 privind aprobarea  listei cu manifestările expoziționale de turism din străinătate  la care Autoritatea Națională pentru Turism va participa în anul 2014

Ordinul nr.258/08.10.2013 privind aprobarea normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr. 234/25.09.2013 privind aprobarea normelor privind atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale de turism la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul nr.105/15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul adresat expozanților

Ordinul nr. 92/27.02.2013 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale interne și internaționale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism în anul 2013

Ordinul nr.294 din 28.02.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ABROGAT

Ordinul nr.914 din 03.04.2013 pentru modificarea Ordinului Președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 294/28.02.2013 privind aprobarea Normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii de amenajare şi decorare de pavilioane naţionale, standuri specializate sau miniexpoziţii şi servicii conexe în cadrul manifestărilor expoziţionale la care participă Autoritatea Națională pentru Turism, în ţară şi în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Ordinul 1169 / 18.04.2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de către Ministerul Economiei prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în România, a vizitelor educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate

Ordinul 149/13.08.2013 privind modificarea anexei nr.1 la  Ordinul nr.1169/2013 privind aprobarea normelor interne pentru atribuirea contractelor de prestări servicii pentru organizarea de către Ministerul Economiei prin Autoritatea Naţională pentru Turism, în România, a vizitelor educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai societăţilor comerciale cu activităţi în turism din ţară şi străinătate, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate

Ordinul nr.520 din 13.03.2013 pentru aprobarea normelor procedurale interne privind atribuirea contractelor de prestări servicii având ca obiect achiziţionarea de servicii de producţie sau coproducţie de programe destinate difuzării de către instituţii de radiodifuziune şi televiziune, ce intră sub incidenţa prevederilor art. 13 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare