Proiect de Hotărâre a Guvernului privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Turismului aduce la cunoştinţa publicului textul următorului proiect de act normativ – Hotarare a Guvernului privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 15.02.2017.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Turismului, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, la adresa de e-mail juridic@mturism.ro sau la numărul de fax 0372.144.051.

Termenul limita pana la care se pot transmite propuneri este de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Publicat miercuri, 15.02.2017