Proiecte de acte normative inițiate de Autoritatea Națională pentru Turism în anul 2016 și transmise Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor metodologice privind crearea, amenajarea şi omologarea traseelor de cicloturism

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități,ca staţiuni turistice de interes naţional sau local și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

HOTĂRÂRE pentru aprobarea înfiinţării Centrului Român de Coordonare a Convenției Carpatice privind Turismul Durabil în Munții Carpați şi pentru modificarea unor acte normative