Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Autoritatea Naţională pentru Turism, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale

ANUNŢ FINALIZARE PROIECT – cod SMIS 48915 : “Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Autoritatea Naţională pentru Turism, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”

Autoritatea Naţională pentru Turism, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului ”Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale”, cod SMIS 48915” cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistenţa Tehnică 2007-2013, axa prioritara 1 „Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor”, domeniul major de intervenţie 1.1 ”Sprijin pentru managementul şi implementarea instrumentelor structurale”.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică este Ministerul Fondurilor Europene.
Proiectul a fost derulat pe o perioadă de 35 luni (februarie 2013 – decembrie 2015). Obiectivul general al acestui proiect a fost ”sprijinirea sistemului de renumerare şi motivare a personalului din structurile publice cu atribuţii în gestionarea instrumentelor structurale – Obiectivul de Convergență”, precum și îndeplinirea obiectivului specific al Axei prioritare 1 – Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale și coordonarea programelor, care a urmărit „consolidarea capacității de coordonare a implementării instrumentelor structurale și dezvoltarea unui sistem administrativ corespunzător” în vederea asigurării eficienței și eficacității procesului de coordonare, management și control al instrumentelor structurale.
Rezultatele acestui proiect au constat în remunerarea personalului implicat în gestionarea instrumentelor structurale și a echipei de proiect din cadrul Autorității Naţionale pentru Turism, asigurarea managementului proiectului prin realizarea rapoartelor de progres, a rapoartelor de lucru precum și a calculelor salariale, în vederea întocmirii cererilor de rambursare și depunerii acestora la Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în scopul rambursării parţiale a cheltuielilor de personal.
Valoarea totală a proiectului a fost de 9.006.663 lei, dintre care suma de 7.655.663,55 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Persoană de contact: Cristian Diaconescu, Manager proiect – consilier evaluare-examinare, Autoritatea Naţională pentru Turism, tel:0372 144 053,

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2007 – 2013

Comunicat de presa :  Sprijin pentru finanţarea parţială a cheltuielilor de personal efectuate de Autoritatea Naţională pentru Turism, în perioada 2012-2015, pentru personalul implicat în gestionarea instrumentelor structurale