Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

Proiect de Hotărâre a Guvernului privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism

Proiecte de acte normative inițiate de Autoritatea Națională pentru Turism în anul 2016 și înaintate Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

Proiect Ordin privind aprobarea criteriilor de selecţie a participanţilor la manifestările expoziţionale la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi regulamentul de participare la respectivele manifestări (publicat la 22 noiembrie 2016)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : promovare@mturism.ro

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Proiect Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013  (publicat la 23 august 2016)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : autorizare@mturism.ro, silviu.zamfira@mturism.ro

Transparență decizională

Propunerile, sugestiile şi opiniile  se primesc in termen de 18 zile calendaristice de la data publicariila adresa de e-mail : erica.cristache@mturism.ro.

 

 

 

Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului Ministrului Turismului nr. 235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism(publicat 03 februarie 2014)

Hotarâre privind organizarea Conferinţei ”Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice – oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României”, în data de 03 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanţi mass media şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, cu precădere din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, în perioada 02 – 08 iulie 2013 (publicat 05 iunie 2013)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : achizitii@mturism.ro

Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism (publicat 30 mai 2013)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : achizitii@mturism.ro

Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Anexei la Legea 526/2003 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare a turismului “Schi in Romania” (publicat 17 mai 2013)

  • Hotarare
  • Nota de fundamentare
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : achizitii@mturism.ro