Cariere / Transparenta decizionala

Transparenta decizionala

Proiect Ordin pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013  (publicat la 23 august 2016)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : autorizare@mturism.ro, silviu.zamfira@mturism.ro

 

Cariere – Anunțuri angajări

Rezultat selectie dosare concurs ocupare post contractual de expert gradul II / sef birou tuirsm clasa II Beijing

Autoritatea Națională pentru Turism organizează în data de 08.09.2016, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Reprezentanței de promovare turistică Râmnicu Vâlcea – Direcția de Dezvoltare Teritorială (publicat 24 august 2016)

Autoritatea Națională pentru Turism organizează în data de 06.09.2016, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției Generale Control și Autorizare turism- Serviciul autorizare (publicat 24 august 2016)

Anunt concurs Beijing

Anunt anulare concurs Beijing

Raport final concurs organizat de Autoritatea Națională pentru Turism pentru ocuparea funcției publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare, grad profesional principal, din cadrul Direcției Generale Control și Autorizare Turism

Rezultat proba scrisa pentru Funcţia publică de execuţie, temporar vacantă- consilier evaluare examinare grad profesional principal Direcției Generale Control și Autorizare Turism

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Ordin suspendare concurs Beijing din 06.07.2016

Anunt concurs pentru postul temporar vacant de consilier evaluare examinare din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

ANUNT concurs beijing

Autoritatea Nationala pentru Turism organizeaza in data de 11.05.2016, concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei publice de executie de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Directiei de Dezvoltare Teritoriala – Serviciul marketing intern- Reprezentanta de promovare turistica Ramnicu Valcea

Rezultatul selectiei dosarelor la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Compartimentului economic, achizitii publice si servicii interne

Rezultat concurs Tel Aviv

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de Autoritatea Națională pentru Turism pentru ocuparea postului de sef birou turism Tel Aviv din cadrul Direcția de Dezvoltare Teritorială

Autoritatea Națională pentru Turism amana sustinerea probei scrise a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului juridic din data de 27.04.2016, ora 10.00,  in data de 25.05.2016, ora 10.00.

Autoritatea Nationala pentru Turism organizeaza in data de 12.05.2016 concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante de expert gradul II/ sef birou turism clasa II din carul directiei de Dezvoltare Teritoriala – Serviciul marketing extern – Reprezentanta de promovare turistica Beijing.

Autoritatea Nationala pentru Turism organizeaza in data de 27.04.2016 concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier evaluare examinare grad professional principal din cadrul Compartimentului economic, achizitii publice si servicii interne.

Anunt concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul compartimentului Juridic, in data de 27.04.2016

Rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea funcției temporar vacante de consilier evaluare examinare gradul profesional superior din cadrul Direcției de Management Brand

Rezultate selectie dosare Beijing

Rezultate selectie dosare Tel Aviv

Autoritatea Nationala pentru Turism organizeaza in data de 23.03.2016, concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Directiei Management Brand

Anunt concurs Tel Aviv

Anunt concurs Beijing

Rezultat selectie dosare pentru concursul din data de 10.03.2016

Rezultat selectie dosare pentru concursul din data de 09.03.2016

In data de 10.03.2016 Autoritatea Nationala pentru Turism organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functiei publice temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Management Brand

In data de 09.03.2016 Autoritatea Nationala pentru Turism organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functiei publice temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Management Brand

In data de 17.02.2016 Autoritatea Nationala pentru Turism organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de magaziner din cadrul Compartimentului economic, achizitii publice si servicii interne

Rezultatul probei de interviu al concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Direcţiei Infrastructură Turistică

Rezultat proba scrisa pentru ocuparea functie publice temporar vacante in cadrul Directiei Infrastructura Turistica

Rezultat selectie dosare pentru ocuparea functie publice temporar vacante in cadrul Directiei Infrastructura Turistica

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer

Raport final al concursului din cadrul Direcției Management Brand

Anunt concurs Directia Infrastructura Turistica in data de 03.11.2015

Rezultatul soluționări contestațiilor depuse la proba scrisa a concursului pentru ocuparea postului vacand de consilier evaluare examinare gradul profesional superior din cadrul Direcției Management Brand sustinut în data de 06.10.2015.

Din cauza unei erori materiale strecurate in titlul adresei numarul 808/06.10.2015 revenim cu adresa nr 811/07.10.2015 referitoare la rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției Management Brand

Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Directiei Management Brand din 06.10.2015

Concurs Reprezentanța Turistica Los Angeles

Rezultate selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Directiei Management Brand

Rezultate selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Concurs pe perioada nedeterminata gradul profesional superior in cadrul Directiei Management Brand

Concurs pe perioada nedeterminata gradul profesional debutant in cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Concurs pe perioada determinata grad profesional asistent in cadrul Directiei Intrastructura Turistica

In data de 20 .07.2015 se va sustine concursul pentru ocuparea postului vacant de sef serviciu la Serviciul Autorizare din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare pentru Turism.Informatii suplimentare la sediul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si la nr.de telefon 0374/112726.

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Direcția Generala Control și Autorizare Turism.

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant expert gradul II , sef birou turism Beijing

Rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal – Directia Generala Control si Autorizare Turism

Rezultatul probei scrise a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent – Directia Generala Control si Autorizare Turism

Rezultate selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Rezultate selectie dosare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Direcției Management Brand

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției de Dezvoltare Teritoriala

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 27.11.2014 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad asistent din cadrul Directiei Infrastructura Turistica

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Management Brand

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Directiei de Dezvoltare Teritoriala

Rezultate selectie dosare concurs  pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Infrastructura Turistica

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Management Brand

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Management Brand

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Compartimentului Economic , Achizitii Publice si Servicii Interne

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Generale Control si Autorizare Turism

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Infrastructura Turistica (publicat 28 octombrie)

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în data de 14.10.2014 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Direcţiei Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism

Anunt suspendare concurs

Rezultatul selecției dosarelor  pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Management Brand

Rezultatul selecției dosarelor  pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Direcției Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Directiei de Dezvoltare Teritorială (publicat 26 septembrie)

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Management Brand (publicat 15 septembrie 2014)

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism (publicat 15 septembrie 2014)

Concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unei functii publice de executie vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Directiei Management Brand- Serviciul Brand (publicat 11 iunie 2014)

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Directiei Infrastructură Turistică (publicat 11 iunie 2014)

Concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a unei functii publice de executie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Compartimentului economic, achiziții pubce și servicii interne (publicat 10 iunie 2014)

Concurs pentru ocuparea postului contractual de expert gradul II/ șef birou turism clasa II din cadrul Reprezentanței de promovare turistică de la Bruxelles  – Serviciul marketing extern – Direcția de Dezvoltare Teritorială în data de 08.04.2014 (publicat 25 februarie 2014)

 

Transparență decizională

Propunerile, sugestiile şi opiniile  se primesc in termen de 18 zile calendaristice de la data publicariila adresa de e-mail : erica.cristache@mturism.ro.

 

 

 

Proiect de Ordin privind modificarea Ordinului Ministrului Turismului nr. 235 din 6 iunie 2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism(publicat 03 februarie 2014)

Hotarâre privind organizarea Conferinţei ”Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice – oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României”, în data de 03 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanţi mass media şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, cu precădere din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, în perioada 02 – 08 iulie 2013 (publicat 05 iunie 2013)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : achizitii@mturism.ro

Ordin pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism (publicat 30 mai 2013)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : achizitii@mturism.ro

Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Anexei la Legea 526/2003 pentru aprobarea Programului National de dezvoltare a turismului “Schi in Romania” (publicat 17 mai 2013)

  • Hotarare
  • Nota de fundamentare
  • Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de act normativ se primesc in termen de 10 zile de la data publicarii la adresa de e-mail : achizitii@mturism.ro

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției de Dezvoltare Teritorială – Reprezentanța de promovare turistică Tîrgu Jiu.

Concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Direcției Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism – Serviciul evaluare, selecție și contractare