Rezultat final pentru concursul organizat în data de 24.10.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul, Direcția Juridică, Relația cu Paralmentul și Administrare Societăți

Rezultat final pentru concursul organizat în data de 23.10.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass Media

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Avizare și Relația cu Parlamentul, Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți

Rezultat probă interviu pentru concursul organizat în data de 23.10.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass Media. Data probei interviu: 01.11.2019

Rezultat final la pentru concursul organizat în data de 22.10.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției publice generale de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartiment Monitorizare Date, Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date și Arhivă

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Avizare și Relația cu Parlamentul, Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți

Rezultat proba interviu pentru concursul organizat în data de 22.10.2019 în vederea ocupării funcției publice generale de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartiment Monitorizare Date, Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date și Arhivă – Data probei interviu: 25.10.2019

Rezultat probă scrisă pentru concursul organizat în data de 23.10.2019 în vederea ocuparii funcției publice specifice de executie, vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Relatii Publice, Comunicare si Mass Media

Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de consilier debutant la Serviciul Achiziții Publice și Logistică din cadrul Ministerului Turismului

Rezultat probă scrisă organizat în data de 22.10.2019 în vederea ocuparii funcției publice generale de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Monitorizare Date, Serviciul Resurse Umane și Arhivă

Rezultat final interviu la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier debutant din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Logistică – Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 16.10.2019

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier debutant din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Logistică – Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 16.10.2019 (proba scrisă)

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier , clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Relații Publice, Cominicare și Mass Media organizat în data de 23.10.2019 (proba scrisă)

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice generale de execuție vacante de consilier grad profesional debutant la Compartimentul Monitorizare Date, Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date și Arhivă organizat în data de 22.10.2019 (proba scrisă)

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Avizare și Relația cu Parlamentul, Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți organizat în data de 24.10.2019 (proba scrisă)

Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 30.09.2019 (proba scrisă)

Rezultatul probei interviu la concursul pentru examenul de promovare în gradul imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Turismului, organizat în data de 02.10.2019 (proba scrisă)

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 30.09.2019 (proba scrisă)

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 30.09.2019 (proba scrisă)

Rezultatul probei scrise la concursul pentru examenul de promovare în gradul imediat superior a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Turismului, organizat în data de 02.10.2019 (proba scrisă)

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier debutant din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Logistică – Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 16.10.2019 (proba scrisă)

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 30.09.2019 (proba scrisă)

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 30.09.2019 (proba scrisă)

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul monitorizare date – Serviciul resurse umane, monitorizare date și arhivă – Direcția fonduri comunitare și resurse umane din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de referent treapta IA, clasa III, la Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass-media, din cadrul Ministerului Turismului

Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director, gradul II la Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul monitorizare date – Serviciul resurse umane, monitorizare date și arhivă – Direcția fonduri comunitare și resurse umane din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul probei interviu, a concursului organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de referent treapta IA, clasa III, la Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass-media, din cadrul Ministerului Turismului

Rezultat probă interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de director gradul II, la Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică, organizat în data de 30.09.2019 (proba scrisă)

Rezultatul final al concursului de recrutare, organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul probei interviu a concursului organizat în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul din 20.09.2019

Rezultat proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de director gradul II, la Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică organizat în data de 16.09.2019

Proces verbal privind rezultatul probei scrise a concursului organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de referent treapta IA, clasa III din cadrul Serviciului relații publice, comunicare și mass-media, din data de 18.09.2019

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 17.09.2019, în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul monitorizare date – Serviciul resurse umane, monitorizare date și arhivă

Ministerul Turismului organizează în data de 16.10.2019 concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de consilier, grad profesional debutant la Serviciul Achiziții Publice și Logistică – Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 16.09.2019, în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul

Ministerul Turismului organizează în data de 24.10.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, grad profesional debutant la  Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul, Dirrecția Juridica, Relația cu Parlamentul și Adminstrare Societați

Ministerul Turismului organizează în data de 23.10.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional debutant la  Serviciul Relații Publice, Comunicare Și Mass Media

Ministerul Turismului organizează în data de 22.10.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, grad profesional debutant la Compartimentul Monitorizare Date, Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date si Arhivă

Rezultatul final al concursului de recrutare, organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier debutant la Biroul Administrare Societăți – Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier IA, la Compartimentul Arhivă – Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date și Arhivă – Direcția Fonduri Comunitare și Resurse Umane din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de consilier debutant la Biroul Administrare Societăți – Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unui număr de două funcții contractuale de execuție vacante, de șofer gradul I la Biroul Administrativ și Logistică, Serviciul Achiziții Publice și Logistică, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul selecției dosarelor de încriere la concursul organizat în data de 18.09.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției contractuale de execuție, vacante, de referent treapta IA, clasa III, la Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass-media din cadrul Ministerului Turismului.

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier IA, la Compartimentul Arhivă – Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date și Arhivă – Direcția Fonduri Comunitare și Resurse Umane din cadrul Ministerului Turismului” din data de 10.09.2019

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 17.09.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Monitorizare Date – Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date și Arhivă – Direcția Fonduri Comunitare și Resurse Umane din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 16.09.2019 în vederea ocupării funcției publice vacante de conducere de director la Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică  

Rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante de șofer gradul I la Biroul Administrativ și Logistică, din data de 09.09.2019

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 30.09.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Contabilitate – Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 16.09.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul – Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți din cadrul Ministerului Turismului_

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante, de consilier debutant la Biroul administrare societăți – Direcția juridică, relația cu Parlamentul și administrare societăți din cadrul Ministerului Turismului, din data de 06.09.2019  

Rezultatul probei scrise, la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de consilier IA la Compartimentul Arhivă – Serviciul Resurse Umane, Monitorizare Date și Arhivă, din data de 05.09.2019

Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 4 septembrie 2019 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de șofer gradul I la Biroul Administrativ și Logistică

Rezultatul contestației depuse în urma selecției dosarelor pentru concursul organizat în data de 06.09.2019 (proba scrisă) în vederea ocupării postului contractual vacant de consilier debutant la Biroul Administrare Societăți

Ministerul Turismului organizează în data de 02.10.2019 concurs pentru promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul Ministerului Turismului

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier debutant la Biroul Administrare Societăți – Data selecției dosarelor: 27.08.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de consilier IA la Compartimentul Arhivă – Data selecției dosarelor: 26.08.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor contractual vacante de sofer,  gradul I, la Biroul Administrativ și Logistică

Ministerul Turismului organizează în data de 18.09.2019 concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de execuție, de referent tr.IA la Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass-Media

Ministerul Turismului organizează în data de 30.09.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția economică, Achiziții Publice și Logistică

Ministerul Turismului organizează în data de 16.09.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante, de director la Direcția Economică, Achiziții publice și Logistică

Ministerul Turismului organizează în data de 17.09.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Monitorizare Date, Direcția Fonduri Comunitare și Resurse Umane

Ministerul Turismului organizează în data de 16.09.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Avizare, Relația cu Parlamentul, Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți

Ministerul Turismului organizează în data de 30.09.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante, de consilier evaluare-examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Contabilitate, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică

Ministerul Turismului organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de execuție, de consilier IA, din cadrul Compartimentului arhivă – Serviciul resurse umane și monitorizare date – Direcția fonduri comunitare și resurse umane 

Ministerul Turismului organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de execuție, de consilier debutant, din cadrul Biroului administrare societăți – Serviciul avizare și relația cu Parlamentul – Direcția juridică, relația cu Parlamentul și administrare societăți

Ministerul Turismului organizează concurs pentru ocuparea a două posturi contractuale de șofer gradul I, din cadrul Biroului administrativ și logistică, Serviciul achiziții publice și logistică, Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică

Rezultatul final al concursurilor de recrutare organizate de Ministerul Turismului în data de 23.07.2019, respectiv 24.07.2019 – proba scrisă Rezultat final concurs asistent Rel. Pb; Rezultat final concurs principal SMRE; Rezultat final concurs superior SMRE

Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Marketing și Reprezentare Externă organizat în data de 29.07.2019

Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Marketing și Reprezentare Externă organizat în data de 29.07.2019

Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice, Comunicare și Mass Media organizat în data de 29.07.2019

Rezultat contestație proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice, Comunicare și Mass Media organizat în data de 24.07.2019.

Rezultat contestație proba scrisă la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice, Comunicare și Mass Media organizat în data de 24.07.2019.

REZULTATUL CONTESTAȚIEI PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat în data de 23.07.2019 în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional principala Serviciul Marketing și Reprezentare Externă

Rezultatul soluționării contestației privind proba scrisa la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Marketing și Reprezentare Externă

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice, Comunicare și Mass Media organizat în data de 24.07.2019.

Anunțul privind suspendarea concursului organizat în data de 25.07.2019 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, grad profesional superior la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene din cadrul Ministerului Turismului.

REZULTAT PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat în data de 23.07.2019 în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Marketing și Reprezentare Externă 23.07.2019

REZULTAT PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat în data de 23.07.2019 în vederea ocupării funcției publice specifice de execuție, vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Marketing și Reprezentare Externă

Rezultatul soluționării contestației privind selecția dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Marketing și Reprezentare Externă- Data soluționării contestației privind selecției dosarelor: 27.06.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Publice Comunicare și Mass Media- Data selecției dosarelor: 26.06.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Marketing și Reprezentare Externă- Data selecției dosarelor: 26.06.2019

Rezultatul selecției dosarelor la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Marketing și Reprezentare Externă-Data selecției dosarelor: 26.06.2019

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul ompartimentului Corp Control Ministru-Data probei interviu: 25.06.2019

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corp Control Ministru – Data probei scrise: 20.06.2019

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Avizare și Relația cu Parlamentul – Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de consilier evaluare examinare, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Avizare și Relația cu Parlamentul – Direcția Juridică, Relația cu Parlamentul și Administrare Societăți

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice generale de execuție vacante de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Logisitică – Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică

Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției publice generale de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv Propriu – Direcția Economică, Achiziții Publice și Logistică

Ministerul Turismului organizează în data de 25.07.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare-examinare, grad profesional superior la Serviciul Relații Internaționale și Afaceri Europene

Rezultatul selecției dosarelor pentru concursurile organizate de Ministerul Turismului în datele de 18.06.2019, 19.06.2019, 20.06.2019 în vederea ocupării funcțiilor publice  de execuție vacante:

Compartiment contabilitate, Control Financiar Preventiv,  Achiziții Publice, Serviciul Avizare și Relația cu ParlamentulCorp Control Ministru

Ministerul Turismului organizează în data de 24.07.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare-examinare, grad profesional asistent la Serviciul Relații Publice, Comunicare și Mass Media

Ministerul Turismului organizează în data de 23.07.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare-examinare, grad profesional principal la Serviciul Marketing și Reprezentare Externă

Ministerul Turismului organizează în data de 23.07.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare-examinare, grad profesional superior la Serviciul Marketing și Reprezentare Externă

Formularele pentru concursuri: Declaratie ; Formular inscriere concursModel adeverintaNota informare

Ministerul Turismului organizează în data de 18.06.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare-examinare, grad profesional superior la Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul

Ministerul Turismului organizează în data de 20.06.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție, vacante de consilier evaluare-examinare, grad profesional superior la Compartimentul Corp Control Ministru

Ministerul Turismului organizează în data de 19.06.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice generale de execuție vacante de referent de specialitate, grad profesional principal la Serviciul Achiziții Publice

Ministerul Turismului organizează în data de 19.06.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice generale de execuție vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul Control Financiar Preventiv

Ministerul Turismului organizează în data de 18.06.2019 concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare-examinare, grad profesional superior la Compartimentul Contabilitate

ANUNŢ privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcţii publice de execuţie în cadrul Ministerului Turismului

Ministerul Turismului organizează în data de 07.01.2019, începând cu ora 11:00 – proba practică în limba engleză pentru ocuparea postului contractual temporar vacant de consilier pentru afaceri europene la Direcția Generală Marketing și Dezvoltare – Serviciul relații internaționale și afaceri europene  – Regulament concurs – Rezultat selecție dosare- Rezultat probă practică – Rezultat probă interviu

Ministerul Turismului organizează în data de 19.12.2018, ora 11:00, proba scrisă la examenului pentru promovarea în gradul imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul Minsterului Turismului, care îndeplinesc condițiile necesare pentru promovarea în gradul imediat superior – Bibliografie- Rezultatul selecției dosarelor pentru examenele organizate în data de 19.12.2018 în vederea promovării în grad- publicat 12.12.2018 – Rezultat proba scrisa– publicat 19 decembrie – Rezultat proba interviu – Raport final concurs promovare în grad

data publicării : 02.07.2018 / Raport final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informații Clasificate

data publicării : 02.07.2018 / Raport final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane și Relații Publice

data publicării : 28.06.2018 / Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informații Clasificate susținută în data de 28.06.2018

data publicării : 28.06.2018 / Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane și Relații Publice susținută în data de 28.06.2018

data publicării : 22.06.2018 / Rezultatul probei scise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Biroului resurse umane și relații publice susținută în data de 21.06.2018

data publicării : 22.06.2018 / Rezultatul probei scise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului informații clasificate susținută în data de 21.06.2018

data publicării : 07.05.2018 /  Ministerul Turismului organizează în data de 21.06.2018, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane și Relații Publice

data publicării : 07.05.2018 / Ministerul Turismului organizează în data de 21.06.2018, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului Informații Clasificate

Anunț privind ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare și relația cu Parlamentul – Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul.

data publicării: 18.09.2017, ora 10:00 / Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Autorizare Documentații Tehnice – Direcția Autorizare și Monitorizare

data publicării: 15.09.2017, ora 10:30 / Rezultatul final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Biroului Achiziții Publice

data publicării: 14.09.2017, ora 16:30 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare și relația cu Parlamentul – Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul

data publicării: 14.09.2017, ora 16:30 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corp Control Ministru

data publicării: 14.09.2017, ora 16:30 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului achiziții publice

data publicării: 14.09.2017, ora 12:00 / Rezultatul contestației la proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Compartimentului autorizare documentații tehnice – Direcția Autorizare și Monitorizare

data publicării: 13.09.2017, ora 15:40 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție  de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Serviciului avizare și relația cu Parlamentul – Directia Juridica si Relatia cu Parlamentul

data publicării: 13.09.2017, ora 14:30 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Biroului achiziții publice

data publicării: 13.09.2017, ora 09:30 /  Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului achiziții publice

data publicării: 13.09.2017, ora 09:30 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corp Control Ministru

data publicării: 13.09.2017, ora 09:30 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare și relația cu Parlamentul

data publicării: 12.09.2017, ora 15:30 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului achiziții publice

data publicării: 12.09.2017, ora 15:00 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Compartimentului Corp Control Ministru

data publicării: 12.09.2017, ora 15:00 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Serviciului avizare și relația cu Parlamentul – Directia Juridica si Relatia cu Parlamentul

data publicării: 12.09.2017, ora 12:20 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Serviciului avizare documentații tehnice – Direcția Autorizare și Monitorizare

data publicării: 11.09.2017, ora 13:20 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Serviciului avizare și relația cu Parlamentul – Direcția juridică și relația cu Parlamentul

data publicării: 08.09.2017, ora 12:30 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului Administrare Societăți

data publicării: 08.09.2017, ora 12:30 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de auditor grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Intern

data publicării: 08.09.2017, ora 10:00 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Biroului achiziții publice

data publicării: 07.09.2017, ora 13:30 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Serviciului avizare documentații tehnice – Direcția Autorizare și Monitorizare

data publicării: 07.09.2017, ora 12:00 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 07.09.2017, ora 12:00 / Rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 06.09.2017, ora 17:00 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului Administrare Societăți

data publicării: 06.09.2017, ora 17:00 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor din cadrul Compartiment Audit Intern

data publicării: 06.09.2017, ora 16:00 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional debutant din cadrul Serviciului Avizare și Relația cu Parlamentul – Direcția Juridică

data publicării: 06.09.2017, ora 13:30 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului Administrare Societăți

data publicării: 06.09.2017, ora 13:30 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de auditor din cadrul Compartiment Audit Intern

data publicării: 05.09.2017, ora 16:30 / Rezultatul contestației la proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 05.09.2017, ora 16:30 / Rezultatul contestației la proba interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistic

data publicării: 04.09.2017, ora 10:00 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 04.09.2017, ora 10:00 / Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 01.09.2017, ora 09:00 / Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării:01.09.2017, ora 09:00 / Rezultatul contestației la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 30.08.2017, ora 12:20 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 30.08.2017, ora 12:20 / Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier evaluare examinare grad profesional principal din cadrul Direcției Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 10.08.2017/ Rezultatul contestației selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Compartiment Audit Intern

data publicării: 10.08.2017/ Rezultatul contestației selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Compartiment Corp Control Ministru

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unui post vacant de auditor grad profesional superior – Compartimentul Audit Intern

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional debutant – Direcția Autorizare și Monitorizare – Compartimentul avizare documentații tehnice

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional debutant – Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Biroul Administrare Societăți

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent – Biroul Achiziții Publice

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Direcția Economico-Financiară și Servicii Interne – Serviciul economic și financiar

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal – Direcția Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Direcția Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Biroul Achiziții Publice

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul – Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul

data publicării: 08.08.2017/ Rezultatul selecției dosarelor pentru concursul pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Corp Control Ministru

Ministerul Turismului anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a postului vacant corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului contencios – Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 12.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul – Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 12.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Biroul Achiziții Publice

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 12.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Corp Control Ministru

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 06.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional debutant – Direcția Autorizare și Monitorizare – Compartimentul avizare documentații tehnice

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 06.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional asistent – Biroul Achiziții Publice

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 05.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Direcția Economico-Financiară și Servicii Interne – Serviciul economic și financiar

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 05.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Biroul Administrare Societăți

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 05.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional debutant – Serviciul Avizare și Relația cu Parlamentul

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 05.09.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unui post vacant de auditor grad profesional superior – Compartimentul Audit Intern

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 29.08.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional superior – Direcția Marketing și Promovare Turistică

data publicării: 13.07.2017/ Ministerul Turismului organizează în data de 29.08.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier evaluare examinare grad profesional principal – Direcția Marketing și Promovare Turistică

Ministerul Turismului organizează în data de 28.07.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier evaluare examinare grad profesional principal – Direcția Investiții și Dezvoltare Turistică – Serviciul Turism Intern – Reprezentanța de Promovare turistică Constanța

Ministerul Turismului organizează în data de 24.07.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier evaluare examinare grad profesional superior din cadrul Biroului Resurse Umane și Relații Publice

Ministerul Turismului organizează în data de 25.07.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea pe perioada determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier evaluare examinare grad profesional asistent din cadrul Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene

Ministerul Turismului organizează în data de 26.07.2017, ora 11.00, la sediul său din b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unei funcții publice de execuție temporar vacantă de consilier evaluare examinare grad profesional asistent – Direcția Marketing și Promovare Turistică

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support