Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene în România 2023

Comisia Europeană a lansat “Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene”, ediția 2023.

Prin această iniţiativă, DG Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri doreşte să răsplătească iniţiativele care facilitează afacerile, în special prin recunoaşterea importanţei antreprenoriatului.

“Premiile pentru promovarea întreprinderilor europene” identifică şi recunosc cei mai de succes promotori ai întreprinderii şi antreprenoriatului în Europa, expun cele mai bune politici şi practici antreprenoriale, sporesc conştientizarea valorii adăugate de antreprenoriat, încurajează şi inspiră potenţialii antreprenori.

Entităţile eligibile cuprind organizaţii naţionale, localităţi, oraşe, regiuni şi comunităţi, precum şi parteneriate public-private între autorităţi publice şi întreprinzători, programe educaţionale şi organizaţii de afaceri. Pentru categoria antreprenoriatului responsabil și favorabil incluziunii, entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum este prevăzută în definiția IMM-urilor (europa.eu), sunt eligibile să aplice, cu condiția ca proiectul, care urmărește să intre în concurență, să nu fie activitatea de bază a IMM-ului. Principalii factori care determină dacă o întreprindere este un IMM sunt: fie numărul de angajați, fie cifra de afaceri, fie totalul bilanțului.

Există şase categorii de premii:

  1. Promovarea spiritului antreprenorial: recunoaşte iniţiativele la nivel naţional, regional sau local, care promovează spiritul antreprenorial în special în rândul tinerilor şi al femeilor.
  2. Investiții în competențele antreprenoriale: recunoaște inițiativele la nivel național, regional sau local de îmbunătățire a competențelor antreprenoriale, manageriale și ale angajaților.
  3. Sprijinirea tranziției digitale: sprijinirea tranziției digitale a întreprinderilor care le permite să dezvolte, să comercializeze și să utilizeze tehnologii, produse și servicii digitale de orice fel.
  4. Îmbunătățirea mediului de afaceri și sprijinirea internaționalizării întreprinderilor: recunoaște politicile și inițiativele inovatoare la nivel național, regional sau local, care fac din Europa cel mai atractiv loc pentru a începe o afacere, a o exploata, a o face să se dezvolte și a o extinde pe piața unică, pentru a simplifica procedurile legislative și administrative pentru întreprinderi și pentru a pune în aplicare principiul “a gândi mai întâi la scară mică” în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  5. Sprijinirea tranziției durabile: recunoaște politicile și inițiativele de la nivel național, regional sau local care sprijină tranziția durabilă și aspectele de mediu, cum ar fi economia circulară, neutralitatea climatică, energia curată, utilizarea eficientă a resurselor sau biodiversitatea, de exemplu prin dezvoltarea durabilă a competențelor și stabilirea de contacte, precum și prin finanțare.
  6. Premiul pentru antreprenoriat responsabil şi global: recunoaşte acţiunile naţionale, regionale şi locale ale autorităţilor sau parteneriatelor public-private care promovează responsabilitatea socială în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii. Această categorie de premii va recunoaşte, de asemenea, eforturile de promovare a antreprenoriatului în cadrul grupurilor defavorizate, precum şomerii, în special şomerii pe termen lung, imigranţii legali, persoanele cu handicap sau cele aparţinând minorităţilor etnice.

Marele premiu al juriului poate fi ales din orice categorie şi va fi acordat candidatului care prezintă iniţiativa considerată cea mai creativă şi plină de inspiraţie din Europa.

Concursul se adresează tuturor autorităților locale, regionale și naționale din UE sau țărilor asociate în cadrul Programului COSME. La acest concurs pot participa toate autoritățile la nivel de municipii, oraşe, regiuni şi comunităţi, precum şi parteneriatele public-private între autorităţi publice şi întreprinzători, programele educaţionale, întreprinderile şi organizaţiile de afaceri.  Proiectele care provin exclusiv de la întreprinderi private sau persoane fizice sunt eligibile doar pentru categoria Antreprenoriat responsabil și favorabil incluziunii, în cazul în care entitățile private care se încadrează în definiția IMM-urilor, astfel cum se prevede în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile să aplice și cu condiția ca proiectul, cu care aplică IMM-ul, să nu fie activitatea principală a societății sau ca obiectivul principal al întreprinderii să nu fie exclusiv în acest scop.

Se vor accepta şi nominalizări comune din partea mai multor ţări în cazul iniţiativelor transfrontaliere, atât timp cât acestea sunt sprijinite de toate ţările implicate.

Obiectivul Premiilor pentru promovarea întreprinderilor europene este acela de a răsplăti politicile care promovează antreprenoriatul la nivel local, regional sau naţional. Prin urmare, Premiile se adresează tuturor autorităţilor publice însărcinate cu elaborarea de politici.

Autorităţile publice sunt definite în conformitate cu contextul naţional al fiecărei ţări şi pot include instituţii de elaborare a politicilor, organisme de finanţare şi organizaţii executive.

Premiile se adresează şi parteneriatului public-privat şi anume „formelor de cooperare între autorităţile publice şi sectorul privat care vizează să asigure finanţarea, construcţia, renovarea, gestionarea sau întreţinerea unei infrastructuri sau furnizarea unui serviciu”

Parteneriatul public-privat cuprinde următoarele:

  • Un acord financiar prin care partenerul privat este însărcinat cu punerea în aplicare a unei politici elaborate de autoritatea publică;
  • Un acord între partenerul privat şi autoritatea publică prin care partenerul privat este implicat – pe baza expertizei, cunoştinţelor şi resurselor sale – în procesul de elaborare de politici; şi
  • Sprijinul explicit, nu neapărat de natură financiară, acordat de autoritatea publică partenerului din sectorul privat în cadrul unui anumit proiect. În scopul acestor premii, sprijinul trebuie să fie explicit.

Entități private – IMM-uri care se încadrează în definiția IMM-urilor (europa.eu) sunt eligibile pentru a intra DOAR în categoria Antreprenoriat responsabil și incluziv.

Participanți anteriori la EEPA

Organizațiile care au intrat anterior în EEPA sunt eligibile să aplice cu un nou proiect/inițiativă sau cu proiectul care a fost introdus anterior în cazul în care proiectul nu a fost câștigător al categoriei și s-au adus modificări/îmbunătățiri semnificative proiectului.

Există două etape de selecţie: candidaţii vor fi luaţi în considerare pentru Premiile Europene doar prin finalizarea unei selecţii iniţiale, la nivel naţional. Un juriu format din reprezentanţi de înalt nivel va selecta câştigătorii finali, care vor fi anunţaţi cu ocazia ceremoniei de acordare a premiilor, din luna noiembrie 2023.

Manualul operațional 2023, categoriile de premii și formularul de candidatură se găsesc pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, www.imm.gov.ro și www.turism.gov.ro, la secțiunea Mediul de Afaceri, respectiv Media-Comunicate.

Pentru a vă inscrie la acest concurs trebuie să transmiteți formularul de candidatură coordonatorului național pentru a trece de selecția inițială care se desfășoară la nivel național.

Termenul de depunere a solicitărilor de către candidaţii din România este de 09.06.2023.

 

 

Coordonatele Punctului Naţional de Contact sunt următoarele:

Simona SFETCU – coordonator național EEPA

Consilier Superior

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

Calea Victoriei, nr. 152, sect. 1, CP 010096 București

E-mail: simona_sfetcu@imm.gov.ro

Pentru informaţii complete despre premii:

https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support