DOCUMENTAȚIE EMITERE AVIZ PREALABIL DE FUNCȚIONARE AGREMENT ÎN STAȚIUNI TURISTICE

DESCARCĂ MODEL Cerere tip privind emiterea avizului prealabil de funcționare

>> Hotărârea Guvernului nr. 511/2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice, cu modificările ulterioare

>> ORDIN nr. 199 din 13 iunie 2016 privind procedura emiterii avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice

Cererea-tip privind emiterea avizului prealabil de funcţionare pentru structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement din staţiunile turistice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, va fi însoţită de următoarele documente:

a) documente administrative emise de către primarul staţiunii turistice, prin care este stabilit perimetrul delimitat pentru agrement, indiferent de proprietarul acestuia, aferent desfăşurării activităţii supuse avizării, conform planurilor urbanistice aprobate, în condiţiile legii;

b) copie, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul, a autorizaţiei tehnice de funcţionare emise, în condiţiile legii, de autoritatea de stat competentă, pentru toate echipamentele şi instalaţiile de agrement puse în circulaţie turistică;

c) copie, certificată de solicitant pentru conformitate cu originalul, a acordului, avizului sau autorizaţiei de mediu, după caz, emise de către autoritatea de stat competentă în domeniul protecţiei mediului, pentru desfăşurarea activităţii/activităţilor de agrement supuse avizării, în perimetrul aferent;

d) certificat constatator (forma extinsă) emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul instituţiilor publice, organizaţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor, cultelor religioase şi altora asemenea se va depune copia documentului de înfiinţare (hotărâre a Guvernului, hotărâre a instanţei etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de agrement însoţit de documentele din care să rezulte dreptul de administrare şi adresa structurii de primire turistice respective.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support