DOCUMENTAȚIE EMITERE BREVET DE TURISM

DESCARCĂ MODEL Cerere tip pentru eliberarea brevetului de turism

>> OPANT nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

 >> LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 privind cazierul judiciar

(1) Eliberare brevet de turism – În vederea obţinerii brevetului de turism, persoana fizică depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;

c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;

d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;

  • cursul de formare managerială în turism trebuie să aibă o durată de 6 luni (720 ore) şi să fie acreditat de Autoritatea Naţională de Calificări.

e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate de către titular;

  • dovada vechimii în muncă în domeniul turismului, într-o activitate calificată pe specialitate (conform art. 49) se va efectua prin următoarele modalități, după caz:

– copia carnetului de muncă certificată pentru conformitate de către titular (valabil până la data de 01.01.2011);

– copia contractului individual de muncă, certificată pentru conformitate de către titular,  însoțită de o adeverință de salariat din care să rezulte vechimea în muncă;

– extras REVISAL, vizat pentru conformitate de reprezentantul legal al operatorului economic angajator;

– copie certificată pentru conformitate de către titular ale actelor societății de turism și copia certificatului de clasificare sau licenţei de turism, după caz.

f) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;

g) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;

h) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular, cu excepţia:

1) absolvenţilor, cu examen de licenţă, ai unei facultăţi acreditate cu specializare turism, absolvenţilor unui master sau doctorat în turism;

2) absolvenţilor unor forme de învăţământ cu predare într-o limbă de circulaţie internaţională;

3) absolvenţilor facultăţilor de specialitate cu predare într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi cei ai facultăţilor de relaţii internaţionale/afaceri internaţionale;

4) celor care fac dovada că au lucrat la firme de turism în afara României cel puţin un an;

5) cetățenilor români cu dublă cetățenie;

6) absolvenţilor unor cursuri postuniversitare de limbi străine;

7) cabanierului;

 

(2) Preschimbare brevet de turism* – În cazul în care au intervenit modificări privind îndeplinirea criteriilor de acordare a brevetului de turism care să permită unei persoane, conform legislației în vigoare, obținerea brevetului de turism pentru o funcție superioară, deținătorul brevetului de turism poate solicita  preschimbarea brevetului de turism. În această situație pot fi deținătorii brevetelor de turism emise anterior pentru funcțiile de: cabanier, director de agenție de turism, director de hotel sau director de restaurant care îndeplinesc criteriile privind eliberarea brevetului de turism pentru funcția de manager în activitatea de turism. Persoana în cauză trebuie să depună la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentaţie:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) curriculum vitae cu precizarea expresă a pregătirii profesionale şi a experienţei profesionale;

c) copie de pe actul de identitate, certificată pentru conformitate de către titular;

d) copie de pe actele care atestă pregătirea profesională, certificată pentru conformitate de către titular;

e) copie de pe actele care atestă experienţa profesională, certificată pentru conformitate de către titular;

f) copie de pe atestatul de limbă străină de circulaţie internaţională, certificată pentru conformitate de către titular;

g) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;

h) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară;

i) originalul brevetului(brevetelor) de turism emis(e) anterior, după caz.

* În cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei, brevetul de turism nu se preschimbă.

 

(3) Eliberare duplicat brevet de turism – În cazul pierderii sau deteriorării brevetului de turism, persoana în cauză poate solicita eliberarea unui duplicat al brevetului de turism. În acest sens, solicitantul depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:

a) cerere pentru eliberarea brevetului de turism, conform modelului prezentat în anexa nr. 16 la prezentele norme metodologice;

b) copie certificată pentru conformitate de către titular de pe actul de identitate;

c) anunțul sau copia anunţului de pierdere a brevetului de turism, certificată pentru conformitate de titular prin care îl declară nul, publicat într-un cotidian local sau naţional, după caz;

d) originalul brevetului de turism deteriorat, după caz;

e) certificat valabil de cazier judiciar, fără înscrieri;

f) certificat de cazier fiscal aparținând solicitantului din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support