COMUNICAT DE FINALIZARE PROIECT „Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392/cod MySMIS 116156

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (Beneficiar) împreună cu Secretariatul General al Guvernului (Partener) au implementat și finalizat proiectul „Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului” cod SIPOCA 392 / cod MySMIS 116156, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, axa prioritară 1 ”Administrație publică și sistem judiciar eficente”. În urma actelor adiționale la contractul de finanțare nr. 257/13.09.2018, perioada de implementare a proiectului a fost de 63 de luni și 17 zile, între 13

Livrabile proiect “Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”

Un obiectiv al proiectului a constat în realizarea diagnozei și analizei comparative a cadrului normativ în vigoare incident domeniului turismului, prin identificarea redundanțelor și anacronismelor, simplificarea, actualizarea și sistematizarea fondului legislativ activ. Experții externi angajați în proiect au realizat analiza exhaustivă a reglementărilor naționale, cu posibile propuneri legislative (Livrabil A.5.1, cu Anexa 1 – instrument de lucru) și un studiu comparativ al sistemelor europene de legislație și guvernanță din domeniul turismului (Livrabil A.5.2). În urma acestor studii, echipele de specialiști din minister și din proiect

MEAT a elaborat, în cadrul proiectului SIPOCA 392, un set de propuneri pentru optimizarea cadrului legal din domeniul turismului!

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, împreună cu Secretariatul General al Guvernului, a organizat joi, 21 decembrie a.c., conferința de închidere a proiectului „Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, cod SIPOCA 392 / cod MySMIS 116156. Evenimentul, desfășurat în format hibrid, a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, asociațiilor de profil, mediului academic și de cercetare. Cu acestă ocazie, au fost prezentate obiectivele și rezultatele proiectului

Inventarierea și analiza reglementărilor în vigoare, din domeniul turismului în România

Titlul proiectului:  ANALIZA, EFICIENTIZAREA ȘI ACTUALIZAREA CADRULUI LEGAL ÎN DOMENIUL TURISMULUI Codul SIPOCA/SMIS2014: 392/116156 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, împreună cu Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156, intitulat „Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Unul dintre obiectivele proiectului a constat în Diagnoza și analiza comparativă a cadrului normativ în vigoare incident domeniului turismului prin identificarea redundanțelor și anacronismelor, simplificarea,

Inventarierea și analiza reglementărilor în vigoare, din domeniul turismului în România

Titlul proiectului:  ANALIZA, EFICIENTIZAREA ȘI ACTUALIZAREA CADRULUI LEGAL ÎN DOMENIUL TURISMULUI Codul SIPOCA/SMIS2014: 392/116156 Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, împreună cu Secretariatul General al Guvernului implementează proiectul cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156, intitulat „Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Unul dintre obiectivele proiectului a constat în Diagnoza și analiza comparativă a cadrului normativ în vigoare incident domeniului turismului prin identificarea redundanțelor și anacronismelor, simplificarea,

(4) Anunț recrutare (expert în turism, expert analiză și sistematizare legislație și expert în evaluarea impactului actelor normative)

CONCURS (26.05.2023): ANUNȚ RECRUTARE – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de beneficiar al proiectului ,,Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156,  finanțat prin Programul Operațional Capacitate-Administrativă 2014-2020, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată, a 3 posturi contractuale, înființate în afara organigramei aparatului propriu al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin.(10)6 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și

(3) ANUNȚ RECRUTARE ȘI REZULTATE (experți în turism și experți în analiză și sistematizare legislație)

10.03.2023: ANUNȚ RECRUTARE – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de beneficiar al proiectului ,,Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156,  finanțat prin Programul Operațional Capacitate-Administrativă 2014-2020, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată, a 3 posturi contractuale, înființate în afara organigramei aparatului propriu al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin.(10)6 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

(2) ANUNȚ RECRUTARE ȘI REZULTATE (experți în turism și experți în analiză și sistematizare legislație)

16.02.2023: ANUNȚ RECRUTARE – Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de beneficiar al proiectului ,,Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156, finanțat prin Programul Operațional Capacitate-Administrativă 2014-2020, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată, a 3 posturi contractuale, înființate în afara organigramei aparatului propriu al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin.(10)6 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

(1) ANUNȚ RECRUTARE ȘI REZULTATE (experți în turism și experți în analiză și sistematizare legislație)

23.12.2022: ANUNȚ RECRUTARE –  Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de beneficiar al proiectului ,,Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului”, cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156, finanțat prin Programul Operațional Capacitate-Administrativă 2014-2020, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă determinată, a 6 posturi contractuale, înființate în afara organigramei aparatului propriu al Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu prevederile art. 16 alin.(10)6 din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri

Stadiul proiectului SIPOCA 392, la data de 17.11.2021

Stadiu proiect ,, Analiza, eficientizarea și actualizarea cadrului legal în domeniul turismului, Codul SIPOCA/SMIS2014: 392/116156   Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, beneficiarul proiectului cod SIPOCA 392/ cod My SMIS 116156, intitulat ”ANALIZA, EFICIENTIZAREA ȘI ACTUALIZAREA CADRULUI LEGAL ÎN DOMENIUL TURISMULUI”, finanțat din Fondul Social European, a încheiat, cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, Contractul de finanţare nr.257/13.09.2018, modificat și prelungit prin acte adiționale. Proiectul are la bază parteneriatul realizat între Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, lider de

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support