DOCUMENTAȚIE EMITERE CERTIFICAT DE AUTORIZARE TURISTICĂ PENTRU AGREMENT NAUTIC

>> Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic

>> Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 292/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic

2.1.2.Certificatul de autorizare turistică se solicită cu cel puţin 30 de zile înainte de darea în folosinţă a zonei de agrement nautic, în baza următoarelor documente:
a) cererea de eliberare a certificatului de autorizare turistică;
b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului în baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru zona în care se desfăşoară activitatea de agrement nautic;
c) planul privind perimetrul delimitat ca spaţiu de agrement nautic conform planului urbanistic al zonei, cu respectarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003;
d) copia actului de deţinere legală a dreptului de folosinţă asupra terenului şi suprafeţei de apă din componenţa zonei de agrement nautic;
e) fişa privind descrierea zonei de agrement nautic cu privire la dotările şi echipamentele de care dispune, precum şi activităţile de agrement ce urmează să fie desfăşurate;
f) schiţa privind amplasarea cu delimitarea perimetrului unde sunt situate dotările şi echipamentele care deservesc zona de agrement nautic.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support