→ DESTINAȚII ECOTURISTICE

Lista destinațiilor ecoturistice, desemnate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – actualizare 25.03.2024

 • Concept

Conceptul de Destinație Ecoturistică a apărut pentru prima dată în cadrul variantei din 2009 a Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului și a fost preluat în varianta Strategiei aprobată prin Hotărâre de Guvern în anul 2019 (HG nr. 358/2019).

Pe baza acelui prim document, autoritatea publică centrală pentru turism, împreună cu instituții și organizații reprezentative la nivel național (Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism și Asociația de Ecoturism din România), a realizat sistemul de evaluare a destinațiilor ecoturistice din România, sistem care are la bază Criteriile Globale pentru Turism Durabil (GSTC) și Standardul European de Ecoturism (EETLS).

→ DESEMNAREA DESTINAȚIILOR ECOTURISTICE ÎN ROMÂNIA

Pentru a primi statutul de destinație ecoturistică, zona aplicantă trebuie să îndeplinească criteriile pentru desemnarea destinaţiilor ecoturistice în România, prevăzute în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019 – 2029, cu modificările și completările ulterioare.

 • Procedura de evaluare pentru desemnarea destinațiilor ecoturistice:

1. Transmiterea documentației de către aplicant

Documentația transmisă include:

 • o prezentare a zonei, cu descrierea principalelor obiective turistice naturale și culturale;
 • o hartă a destinației, cu limitele acesteia și ale unităților administrativ-teritoriale componente și suprapunerea cu limitele ariilor naturale protejate, inclusiv în format shapefile;
 • fișa de autoevaluare completată;
 • o descriere a modului de îndeplinire/neîndeplinire a fiecărui criteriu/subcriteriu în parte, cu atașarea de materiale/documente/fotografii justificative.

2. Analiza documentației de către membrii Comisiei

În urma analizei documentației, Comisia poate solicita informații/documente suplimentare, în cazul în care acestea lipsesc.

Această etapă se încheie cu:

 • propunerea de trecere în etapa a doua, de evaluare în teren, în cazul în care se obține punctajul minim acceptat pentru fiecare criteriu, așa cum este prevăzut în Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019 – 2029. În cadrul deciziei se poate solicita ca anumite documente/materiale care lipsesc din cadrul documentației, dar care se consideră că pot fi realizate în timp util, să fie pregătite pentru etapa de evaluare în teren;

sau

 • propunerea de neacordare a statutului de destinație ecoturistică, în baza documentației primite și pe baza raportului de evaluare semnat de către membrii Comisiei.

3. Evaluarea în teren

Deplasarea în cadrul destinației a unui număr de minimum trei membri din cadrul Comisiei de evaluare, dintre care cel puțin un membru din partea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, analiza în teren a îndeplinirii criteriilor și redactarea unui raport de evaluare, însoțit, dacă este cazul, de un set de recomandări.

Membrii Comisiei propun acordarea/neacordarea statutului de destinație ecoturistică, pe baza documentației primite și a raportului de evaluare semnat de către aceștia. Propunerea de acordare/neacordare a statutului de destinație ecoturistică este supusă spre aprobare conducerii ministerului și va fi transmisă aplicantului.

Statutul de destinație ecoturistică poate fi obținut pentru o perioadă de maximum trei ani, care poate fi prelungit la solicitarea aplicantului.

 • Procedura de reevaluare/prelungire a statutului de destinație ecoturistică

1. Transmiterea documentației de către aplicant

Documentația include:

 • o prezentare a zonei, cu descrierea principalelor obiective turistice naturale și culturale;
 • o hartă a destinației, cu limitele acesteia și ale unităților administrativ-teritoriale componente și suprapunerea cu limitele ariilor naturale protejate,inclusiv în format shapefile;
 • fișa de autoevaluare, cu explicații suplimentare în cazul criteriilor unde s-au înregistrat modificări față de perioada precedentă;
 • un document în care să fie explicat modul de îndeplinire a recomandărilor formulate de către Comisie la obținerea statutului de destinație ecoturistică.

2. Analiza acesteia de către membrii Comisiei

Înainte de a lua o decizie, Comisia poate solicita documente justificative suplimentare sau poate solicita organizarea unei vizite de evaluare în teren.

Membrii Comisiei propun prelungirea sau nu a statutului de destinație ecoturistică, pe baza documentației transmise și a raportului de evaluare, semnat de către aceștia. Raportul de evaluare poate fi însoțit de un nou set de recomandări. Propunerea va fi supusă spre aprobare conducerii ministerului și va fi transmisă aplicantului.

Statutul de destinație ecoturistică se prelungește pentru o perioadă de maximum trei ani, cu posibilitatea unei noi prelungiri ulterioare.

În cazul în care în urma procesului de evaluare/reevaluare se constată că destinația nu întrunește condițiile minime pentru a fi recunoscută ca destinație ecoturistică, Comisia propune neacordarea acestui statut, iar decizia va fi comunicată aplicantului. În această situație, aplicantul poate depune contestație în termen de cinci zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii Comisiei.

Documentațiile pentru desemnarea/reevaluarea destinațiilor ecoturistice în România se trimit către Direcția Generală Turism, Direcția Marketing și Dezvoltare, Serviciul Dezvoltare în Turism, din cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, prin:

 • e-mail la adresa: ecodestinatii@mturism.ro;
sau
 • poștă la adresa: Calea Victoriei 152, Sector 1, București.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support