ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 19 februarie 2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative

ORDONANŢĂ nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative

ORDONANȚĂ nr. 26 din 30 august 2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

ORDONANȚĂ nr. 15 din 23 august 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (actualizată la data de 31 iulie 2015)

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă (actualizată la data de 4 aprilie 2015)

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 202 din 18 decembrie 2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014)

ORDONANŢĂ nr. 107 din 30 iulie 1999 (republicată) privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

ORDONANŢĂ nr. 58 din 21 august 1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.327 din 30 decembrie 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 740 din 13 septembrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 558 din 4 august 2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism – Masterplanul investiţiilor în turism – şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 292 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

HOTĂRÂRE nr. 99 din 8 martie 2017 privind constituirea Comitetului interministerial pentru turism

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 24 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului

HOTĂRÂREA nr. 20 din 11 ianuarie 2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

HOTĂRÂREA nr. 1.271 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2011, şi a Acordului de cofinanţare dintre Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare pentru realizarea proiectului-pilot “Dezvoltarea urbană integrată în vederea reabilitării şi modernizării destinaţiilor turistice Borsec, Băile Herculane şi Sulina ca suport al activităţilor de turism durabil”, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2011

HOTĂRÂREA nr. 1.267 din 8 decembrie 2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism (actualizată până la data de 29 martie 2013)

HOTĂRÂREA GUVERNULUI 120 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism

HOTĂRÂREA nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă (actualizată la data de 6 august 2015)

HOTĂRÂREA nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice (actualizată până la data de 23 februarie 2017)

HOTĂRÂREA nr. 452 din 18 aprilie 2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic

HOTĂRÂREA nr. 77 din 23 ianuarie 2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi

HOTĂRÂREA nr. 335 din 4 aprilie 2002 privind unele măsuri de implementare în România a programului “Steagul Albastru – Blue Flag”

HOTĂRÂREA nr. 511 din 31 mai 2001 privind unele măsuri de organizare a activităţii de agrement în staţiunile turistice

HOTĂRÂREA nr. 305 din 8 martie 2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism (actualizată până la data de 11 iunie 2003)

HOTĂRÂREA nr. 263 din 22 februarie 2001 (republicată) privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement

HOTĂRAREA Nr. 31 din 24 ianuarie 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului

Ordinul nr. 1344/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 681/2023 privind organizarea Consiliului Consultativ al Turismului

Ordin ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 394/15.09.2023 privind modificarea anexei  la Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.906/22.11.2022 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism, din țară și din străinătate, la care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului participă în anul 2023

Ordinul nr. 370/2023 privind organizarea Consiliului Consultativ al Turismului

Ordinul nr. 415/2023 privind constituirea Consiliului de brand turistic național

Ordinul nr. 408/2013 privind stabilirea normei anuale de venit pentru  anul 2023

Ordin ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 296/16.01.2023 privind modificarea anexei  la Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.906/22.11.2022 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism, din țară și din străinătate, la care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului participă în anul 2023

Ordin ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 1.906/22.11.2022 privind aprobarea “Listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism, din țară și din străinătate, la care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului participă în anul 2023”

Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare a organizațiilor de manangement al destinației

Ordinul 773/19.04.2022 privind suspendarea aplicării Ordinului Ministrului Antreprenoriatului și Turismului nr. 14/12.01.2022 privind aprobarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism, din țară și strainătate, la care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului participă în anul 2022. 

Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 707/31.03.2022 privind aprobarea normelor metodologice proprii, pentru recuperarea ajutorului de stat și de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului

Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 696/30.03.2022 pentru aprobarea Raportului explicativ privind cartografierea tuturor destinațiilor optime și a listei destinațiilor optime + Anexe

Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 555/24 februarie 2022 privind aprobarea “Criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în țară sau în străinătate, cu finanțare de la bugetul de stat, precum și regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu  modelul de cerere de înscriere, fișa manifestării și chestionarul expozanților”

Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 80/27 ianuarie 2022 privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 14/12.01.2022 privind aprobarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism, din țară și străinătate, la care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului participă în anul 2022

Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 14/12 ianuarie 2022 privind aprobarea „Listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism, din țară și străinătate, la care Ministerul Antreprenoriatului și Turismului participă în anul 2022”

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 475/17 februarie 2020 privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 851/2019 privind aprobarea “Listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism, din țară și din străinătate,  la care Ministerul Turismului participă în anul 2020”, așa cum a fost modificat și completat prin Ordinul ministrului turismului nr. 911/2019

Ordinul ministrului turismului nr.911/21 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului turismului nr. 851/2019 privind aprobarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism, din țară și din străinătate,  la care Ministerul Turismului participă în anul 2020

Ordinul ministrului turismului nr. 874 din 10 octombrie 2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului

Ordinul ministrului turismului nr. 156 din 15 ianuarie 2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenței agenției de turism organizatoare și procedurile de despăgubire a călătorilor

Ordinul ministrului turismului nr.5/08 ianuarie 2019 privind modificarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în anul 2019 aprobată prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 1474/29.11.2018

Ordinul ministrului turismului nr.1474/29 noiembrie 2018 privind aprobarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în anul 2019

Ordinul ministrului turismului nr.1473/29 noiembrie 2018 privind aprobarea normelor pentru organizarea şi desfăşurarea PROCEDURII PROPRII a Ministerului Turismului, pentru achiziţii publice, ce au ca obiect servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice

Ordinul ministrului turismului nr. 1.183/10 octombrie 2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și gestionare a “Declarației privind activitatea desfășurată de către agențiile de turism organizatoare” – descarcă declarația AICI

Ordinul ministrului turismului nr. 1.1179/10 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013

Ordinul ministrului turismului nr.1116/12.09.2018 privind aprobarea normelor interne privind procedura proprie a Ministerului Turismului pentru achiziţii publice ce au ca obiect servicii de organizare de târguri și expoziții/ servicii pentru evenimente/servicii hoteliere şi restaurante, în ţară şi în străinătate prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Ordinul ministrului turismului nr.1014/19.07.2018 privind aprobarea normelor interne pentru organizarea si desfașurarea procedurii simplificate proprii în vederea atribuirii contractului având ca obiect realizarea unui film publicitar și a 3 spot-uri/cut-uri de promovare turistică

Ordinul ministrului turismului nr.872 din 10.05.2018 privind modificarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în anul 2018 aprobată prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 1010 din 18.09.2017 modificat prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 1111 din 06.11.2017 și prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 1220 din 18.12.2017

Ordinul ministrului turismului nr.797 din 17.04.2018 de completare și modificare a normelor interne privind procedura simplificată proprie a Ministerului Turismului pentru achiziţii publice ce au ca obiect serviciile prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Ordinul ministrului turismului nr.1220 din 18.12.2017 privind modificarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în anul 2018 aprobată prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 1010 din 18.09.2017 modificat prin Ordinul Ministrului Turismului nr. 1111 din 06.11.2017

Ordinul ministrului turismului nr.1111 din 06.11.2017 privind modificarea Ordinului Ministrului Turismului nr. 1010/18.09.2017 privind aprobarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în anul 2018

Ordinul ministrului turismului nr.959 din 18.08.2017 privind aprobarea Normelor interne  privind procedura simplificată proprie a Ministerului Turismului  pentru achiziţii publice ce au ca obiect serviciile prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Ordinul ministrului turismului nr.1010 din 18.09.2017 privind aprobarea listei manifestărilor expoziționale internaționale de turism la care Ministerul Turismului participă în anul 2018

Ordinul ministrului turismului nr. 958 din 18.08.2017 privind modificarea Ordinului nr. 1502/13.12.2016 privind aprobarea listei manifestărilor expoziţionale internaţionale de turism la care Autoritatea Naţională pentru Turism participă în anul 2017

ORDIN nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

Ordin nr. 1502/13.12.2016 privind aprobarea listei cu manifestările expoziționale internaționale de turism la care Autoritatea Națională pentru Turism participă în anul 2017

Ordinul ministrului turismului pentru constituirea Comisiei de Dialog Social la nivelul Ministerului Turismului

Ordinul ministrului turismului privind reorganizarea Consiliului Consultativ al Turismului

Ordinul 105 din 15.07.2013 privind aprobarea criteriilor de selecție a participanților la manifestările expoziționale la care participă Autoritatea Naţională pentru Turism, în țară sau în străinătate, cu finanţare de la bugetul de stat şi din fonduri europene nerambursabile (FEDR), precum şi regulamentul de participare la respectivele manifestări, împreună cu modelul de cerere de înscriere, fişa manifestării şi chestionarul adresat expozanţilor

Ordin nr. 65/10 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

ORDIN nr. 1.204 din 26 martie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea plajelor în scop turistic

ORDIN nr. 990 din 14 decembrie 2009 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România

Ordin nr. 1096/3 septembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică

ORDIN nr. 180/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și criteriile pentru selecționarea, școlarizarea, atestarea și utilizarea ghizilor de turism

ORDIN nr. 292 din 12 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic (actualizat până la data de 24 decembrie 2009)

ORDIN nr. 491 din 5 octombrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement (actualizat până la data de 24 decembrie 2009)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support