DOCUMENTAȚIE EMITERE LICENȚĂ DE TURISM

DESCARCĂ MODEL Formular tip declarație agenții de turism

1.Eliberare licență de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară – operatorul economic solicită instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea licenței de turism înainte de începerea desfășurării activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie  în baza unei documentații cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia documentului de înființare (hotărîre de guvern, hotărîre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;

c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art.18 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 – numai în cazul agenției de turism organizatoare;

d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe proprie răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a savârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;

e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

2.Eliberare a anexei licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare/intermediară –  în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar al acesteia, operatorul economic deținător al unei licențe de turism pentru o agenție de turism organizatoare/intermediară, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia conformă cu originalul a documentului documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;

c) copia licenței de turism.

3.Schimbare de sediu al agenției de turism organizatoare/intermediară  – în vederea eliberării licenței de turism, în situația schimbării sediului, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) cerere de modificare a sediului agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei noului sediu sau punct de lucru;

b) licența de turism – în original;

c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.

4.Desființare sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediară sau înființare a unui nou sediu secundar al agenției de turism organizatoare/intermediară  – în vederea eliberării anexei licenței de turism pentru sediul secundar, în situația desființării sau înființării unui sediu secundar, operatorul economic transmite instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului o documentație cu următorul conținut:

a) cerere de desființare/înființare a sediului secundar al agenției de turism în cauză, cu mențiunea adresei sediului desființat sau a noului sediu sau punct de lucru;

b) anexa licenței de turism – în original;

c) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia conformă cu originalul a documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism.

5.Schimbarea denumirii agenției de turism organizatoare/intermediară – în vederea eliberării licenței de turism și după caz a anexei licenței de turism pentru sediul secundar acesteia, în situația schimbării denumirii agenției de turism organizatoare/intermediare, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:

a) cerere de modificare a denumirii agenției de turism în cauză, din care să rezulte noua denumire;

b) licența de turism și după caz, anexa licenței de turism – în original;

6.Schimbarea titularului licenței de turism – pentru agenția de turism organizatoare/intermediară – în cazul schimbării operatorului economic, titular al licenței de turism, care desfășoară activități de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, documentația va cuprinde:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere de către noul titular al licenței de turism, conform modelului prezăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia documentului de înființare (hotărîre de guvern, hotărîre instanță, etc), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;

c) dovada deținerii unui instrument de garantare în conformitate cu art.18 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 – numai în cazul agenției de turism organizatoare;

d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unic(i) sau majoritar(i), după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârșit fapte sancționate de legile financiare, vamale și cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declarație pe proprie răspundere conform Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a savârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;

e) licența de turism și după caz, anexa licenței de turism – în original, emise anterior;

f) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a)) sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

7.Eliberare duplicat licență de turism/anexă a licenței de turism – în vederea eliberării unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism, în cazul pierderii sau deteriorării, operatorul economic titular al acesteia/acestora, depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, o documentație cu următorul conținut:

a) cerere privind eliberarea unui duplicat al licenței de turism/anexei licenței de turism;

b) anunțul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii licenței de turism/anexei licenței de turism, declarată nulă.

8.Schimbare tip agenție de turism – în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru sediul secundar, în situația schimbării tipului agenției de turism din organizatoare în intermediară și invers, operatorul economic va depune la sediul instituției publice centrale responsabile în domeniul turismului, următoarea documentație:

a) cerere de modificare a tipului agenției de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;

b) licența de turism și după caz, anexa licenței de turism – în original;

c) dovada constituirii unui instrument de garantare în condițiile art.18, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 – numai în cazul schimbării agenției de turism din intermediară în organizatoare.”

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support