#PNRR Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are în atribuții implementarea Componentei 9 și a Componentei 11, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Componenta 9: Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare

  • Reforma 1: Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri – Jalon 241, Jalon 242, Jalon 243, Țintă 244, Țintă 245;
  • Investiția 1: Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri – Jalon 246.
Documente:
C9. Analiza DNSH
C9. Suport pentru sectorul privat CDI (versiunea extinsă)
C9. Tabel jaloane și ținte

Componenta 11: Turism și cultură

  • Reforma 1: Operaționalizarea organizațiilor de management al destinației (OMD-uri) – Jalon 326, Jalon 328, Țintă 329, Țintă 330.
Documente:
C11. Analiza DNSH
C11. Turism si cultura (varianta extinsă)
C11. Tabel jaloane și ținte

 

Îndrumar metodologic pentru beneficiarii privați

Îndrumarul este aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență.

Activitatea de avertizare în interes public, inclusiv protecția avertizorului, în cadrul aparatului propriu #MAT

COMUNICATE DE PRESĂ #MEAT

Asociația Leader „Colinele Moldovei” (ALCM) și Consiliile Locale ale localităților Ștefănești, Stăuceni și Bălușeni din județul Botoșani și-au dat mâna și au format cea mai nouă Organizație de Management al Destinației (OMD), avizată de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: OMD Colinele Moldovei. Prin intermediul parteneriatului public-privat, noua entitate va elabora și implementa strategia de dezvoltare și marketing turistic la nivel local. Din OMD fac parte, prin ALCM, și alte 14 localități care dispun de resurse naturale și antropice. Președintele desemnat este domnul Dan Oloeriu.
Organizația de Management al Destinației (#OMD) Municipiul Tulcea a obținut avizul de specialitate al #MEAT! 🤩 Noua entitate, de altfel prima din județ și a cincea din Dobrogea, va elabora și implementa strategia de dezvoltare și marketing turistic la nivel local.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) va fi prezent, în anul ce va urma, la 16 târguri naționale și internaționale de turism. Pavilionul național, în cadrul căruia vor putea fi prezenți reprezentanți ai asociațiilor, federațiilor și organizațiilor de profil, ai Organizațiilor de Management al Destinației (#PNRR), precum și operatori economici, va promova destinația turistică România pe fiecare piață țintă și va oferi, astfel, o importantă platformă de întâlniri pentru profesioniștii din domeniu, facilitând, totodată, și contactul cu publicul pasionat de călătorii. Lista evenimentelor a fost întocmită în colaborare cu membrii Consiliului Consultativ al Turismului și a fost aprobată prin OMEAT nr. 1507 /20.12.2023.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT), în parteneriat cu Consiliul Concurenței, anunță o reformă amplă destinată simplificării, debirocratizării și digitalizării procesului de obținere a tuturor avizelor, permiselor și licențelor necesare pentru a deschide o fabrică sau de a derula orice altă operațiune industrială. Principalul scop al inițiativei este reprezentat de reducerea poverii administrative pentru companiile care activează în acest domeniu. Totodată, reforma va asigura și predictibilitate pentru mediul de afaceri, fiind, astfel, un pilon esențial al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), regăsit în jaloanele 243 și 246.
Cu această ocazie a fost realizată și o scurtă prezentare a programului „România Atractivă”, coordonat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), prin intermediul căruia va fi dezvoltată o platformă online, dedicată promovării celor 12 rute cultural-turistice, regăsite în Planul Național de Redresare și Reziliență. În context, invitații din partea MIPE, prezenți la întâlnire, au explicat că următorii pași pentru definitivarea proiectului sunt reprezentați de crearea unei identități vizuale pentru acesta, precum și de stabilirea conținutului specific.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a avizat înființarea celei de-a doua Organizații de Management al Destinației (OMD) din România, care va elabora și implementa strategia de dezvoltare și marketing turistic la nivel județean. Este vorba despre „Organizația de Management al Destinației – Județul Constanța”.
Luni, 14 august a.c., Organizația de Management al Destinației „Stațiunea Mamaia Nord” a fost avizată ca asociație de utilitate publică de către ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Prezent la Năvodari, ministrul Ștefan-Radu Oprea a semnat avizul de înființare a Organizației de Management al Destinației (OMD) „Stațiunea Mamaia Nord” și l-a înmânat primarului orașului Năvodari, Florin Chelaru.
OMD Timișoara, Brașov, Mangalia, Monteoru și Covrului
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a emis miercuri, 17 mai a.c., avizul pentru înființarea primei Organizații de Management al Destinației de nivel regional. Beneficiarul este Organizația de Management al Destinației “Bucovina”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Mitropoliei, nr. 4.
În scopul informării asupra importanței reformei Organizațiilor de Management al Destinației (OMD) pentru sectorul turistic românesc, precum și pentru o prezentare detaliată a mecanismelor de înființare a acestor entități, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a organizat astăzi, 24 februarie a.c., în cadrul Târgului de Turism al României, o conferință la care au participat peste 150 de reprezentați ai unităților administrativ-teritoriale, ai mediului privat din întreaga țară și ai Consiliului de Brand Turistic Național.
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) a emis joi, 16 februarie a.c., avizul pentru înființarea primei Organizații de Management al Destinației (OMD) din România, dezvoltată la nivel județean. Este vorba despre „Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș”.
Academia de Studii Economice din București, prin Facultatea Business și Turism, a lansat cursul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă – „Manager destinație turistică”. Inițiativa beneficiază de susținerea directă a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, în conformitate cu parteneriatul încheiat între cele două instituții.
„La final de an, tragem linie și putem observa cu ușurință că, în ciuda provocărilor care s-au ivit, activitatea ministerului pe componenta PNRR a fost una intensă și cu multe reușite! Din perspectiva atribuțiilor care ne revin, suntem la zi. Am respectat cu strictețe fiecare termen pentru a duce la îndeplinire jaloanele, s-a muncit mult și în avans, astfel încât, cel puțin din punctul nostru de vedere, să nu întârziem nicio reformă. Turismul românesc are nevoie de Organizațiile de Management al Destinațiilor pentru a putea fi promovat la nivel de excelență, iar mediul de afaceri trebuie să beneficieze de suport pentru cercetare, dezvoltare și inovare! Pentru anul ce va urma, ne propunem să continuăm cu aceeași determinare misiunea!”, a declarat ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu.
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a emis marți, 06 decembrie a.c., primul aviz pentru înființarea unei Organizații de Management a Destinației (OMD). Beneficiarul este Suceava – „Orașul Cetății de Scaun”, noua entitate fiind dezvoltată pe plan local.
Au fost subliniate oportunităţile de cooperare generate de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în implementarea căruia firme româneşti şi bavareze se pot asocia pentru realizarea în comun a unor proiecte importante.
Guvernul României a adoptat miercuri, 19 octombrie a.c., Ordonanța de Urgență privind licența industrială unică. Actul normativ, inițiat alături de Consiliul Concurenței, stabileşte cadrul juridic general, instituțional și de reglementare pentru acordarea unei licențe industriale unice și, totodată, simplifică procedurile de emitere a licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor și permiselor necesare în vederea desfășurării unei activități industriale.
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a lansat miercuri, 21 septembrie a.c., spre consultare publică, Ordonanța de Urgență privind licența industrială unică. Actul normativ a fost inițiat alături de Consiliul Concurenței.
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a reglementat Procedura de avizare a Organizațiilor de Management al Destinației prin Ordinul de Ministru nr. 1.293/08.08.2022, care a fost publicat astăzi, 19 august a.c., în Monitorul Oficial Nr. 818.
Guvernul României a adoptat miercuri, 03 august a.c., Ordonanța privind autorizarea şi funcționarea în România a reprezentanțelor societăților şi organizațiilor economice străine. Actul normativ stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către MAT, în conformitate cu realitatea economică și digitală actuală.
Guvernul României a adoptat joi, 23 iunie a.c., Ordonanța de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, care reglementează înființarea și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD).
În cadrul dialogului cu reprezentanții din turism, ministrul Cadariu a reiterat rugămintea de a fi transmise propuneri, sugestii și observații pentru proiectul de act normativ care va modifica și completa OUG 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aflat în dezbatere publică, în vederea unei reglementări corecte a Organizațiilor de Management al Destinațiilor.
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a pus în consultare publică proiectul de act normativ pentru modificarea și completarea OUG 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, care are ca obiectiv crearea unui sistem de guvernanță multi-nivel atât pe verticală, cât și pe orizontală, prin intermediul reglementării corecte a Organizațiilor de Management al Destinației (OMD).
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se află în curs de implementare a reformei privind operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD), un deziderat al industriei turismului de mai bine de un deceniu. Reforma face parte inclusiv din Componenta 11 Turism și Cultură din cadrul PNRR și presupune atingerea mai multor jaloane și ținte.
Ministerul Antreprenoriatului și Turismului publică propunerea de Cartografiere a destinațiilor optime pentru înființarea organizațiilor de management al destinației. Acest document reprezintă primul jalon (326) care trebuie atins până la data de 31 martie 2022 de către MAT, în vederea implementării reformei privind Operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD).
„Pentru turism, domeniu strategic, o atenție sporită trebuie acordată înființării și operaționalizării Organizațiilor de Management al Destinației, reformă asumată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Afirm cu tărie că doar prin cooperare se poate construi și promova o astfel de structură benefică pentru destinație, care să valorifice obiectivele emblematice ale României”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu.
Una dintre cele mai importante reforme ale turismului românesc, reprezentată de înființarea și operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD), a reunit astăzi, la sediul instituției, reprezentanți din toată țara ai autorităților locale, asociațiilor orașelor, municipiilor și comunelor, precum și ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională.
O temă de interes național intens dezbătută a reprezentat-o dezvoltarea Organizațiilor de Management al Destinației, o reformă asumată inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aceasta a fost dublată de situația resurselor umane în turism și despre situația generală a investițiilor în turism.
Înființarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD), prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a stârnit interesul reprezentanților autorităților locale, ai asociațiilor orașelor, municipiilor și comunelor, precum și ai Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, invitați să participe la ședința de lucru organizată marți, 11 ianuarie a.c., la sediul instituției.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support